METAALHYDRIDEN | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 23-4-2019 om: 14:31

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

METAALHYDRIDEN

Stofgegevens

 
Stofnaam
METAALHYDRIDEN
UN-nummer
1409; 1409
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 23-4-2019 om: 14:31

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 23-4-2019 om: 14:31

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 23-4-2019 om: 14:31

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
METAALHYDRIDEN METAALHYDRIDEN
UN-nummer 1409
1409
Benaming en beschrijving 3.1.2 METAALHYDRIDEN, REACTIEF MET WATER, N.E.G.
METAALHYDRIDEN, REACTIEF MET WATER, N.E.G.
Klasse 2.2 4.3
4.3
Classificatiecode 2.2 W2
W2
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 I
II
Etiketten 5.2.2 4.3 4.3
Bijzondere bepalingen 3.3 274 508
274 508
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
500 g
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
E2
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P403
IBC04 P410
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP2
MP14
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2
T3
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3
TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3
SGAN
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (E)
2 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V1
V1
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV23
CV23
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S20
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3
423

Voetnoten

stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
vaste stof die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen, of brandbare vaste stof die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen of voor zelfverhitting vatbare vaste stof, die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen.

Let op!

Geprint op: 23-4-2019 om: 14:31

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten