CALCIUMCARBIDE | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/19/2021 om: 2:54 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CALCIUMCARBIDE

Stofgegevens

 
Stofnaam
CALCIUMCARBIDE
CAS-nummer
75-20-7
UN-nummer
1402; 1402
EG-nummer
200-848-3
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 10/19/2021 om: 2:54 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/19/2021 om: 2:54 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/19/2021 om: 2:54 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
CALCIUMCARBIDE
(75-20-7)
CALCIUMCARBIDE
(75-20-7)
UN-nummer 1402
1402
Benaming en beschrijving 3.1.2 CALCIUMCARBIDE
CALCIUMCARBIDE
Klasse 2.2 4.3 4.3
Classificatiecode 2.2 W2
W2
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 I
II
Etiketten 5.2.2 4.3 4.3
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
500 g
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
E2
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P403 IBC04
P410 IBC07
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP2
MP14
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T9
T3
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP7 TP33 TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 S2.65AN(+)
SGAN
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TA5 TM2 TU4 TU22
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (B/E)
2 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V1
V1
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Los gestort 7.3.3
AP3 AP4 AP5 VC1 VC2
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV23
CV23
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S20
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 X423 423

Voetnoten

Stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
Stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
Lucht moet met behulp van stikstof of met andere middelen uit de dampruimte worden verwijderd.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
vaste stof, die op gevaarlijke wijze met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen, of brandbare vaste stof die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen of voor zelfverhitting vatbare vaste stof, die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen. (Water mag niet worden gebruikt behalve met toestemming van deskundigen).
vaste stof die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen, of brandbare vaste stof, die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen, of voor zelfverhitting vatbare stof, die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen.

Let op!

Geprint op: 10/19/2021 om: 2:54 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten