fosfor | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 5/10/2021 om: 8:47 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Fosfor

Stofgegevens

 
Stofnaam
fosfor
UN-nummer
1338; 1381; 1381; 2447
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 5/10/2021 om: 8:47 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/10/2021 om: 8:47 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/10/2021 om: 8:47 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
fosfor fosfor fosfor fosfor
UN-nummer 1338
1381
1381
2447
Benaming en beschrijving 3.1.2 FOSFOR, ROOD, AMORF
FOSFOR, WIT of GEEL, DROOG
FOSFOR, WIT of GEEL, ONDER WATER of IN OPLOSSING
FOSFOR, WIT, GESMOLTEN
Klasse 2.2 4.1 4.2 4.2 4.2
Classificatiecode 2.2 F3
ST4
ST3
ST3
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 III
I
I
I
Etiketten 5.2.2 4.1 4.2+6.1 4.2+6.1 4.2+6.1
Bijzondere bepalingen 3.3
503 503
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 5 kg
0
0
0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E1
E0
E0
E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P410 IBC08 R001
P405
P405
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 B3
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP11
MP2
MP2
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T1
T9
T9
T21
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33 TP3 TP31 TP3 TP31 TP3 TP7 TP26
ADR tanks: Tankcode 4.3 SGAV
L10DH(+)
L10DH(+)
L10DH(+)
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4
TE3 TE21 TU14 TU16 TU21
TE3 TE21 TU14 TU16 TU21
TE3 TE21 TU14 TU16 TU21
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 3 (E)
0 (B/E)
0 (B/E)
0 (B/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4
V1
V1
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Los gestort 7.3.3 VC1 VC2
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11
CV28
CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5
S20
S20
S20
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 40 46 46 446

Voetnoten

Brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen, polymeriserende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
Voor zelfontbranding vatbare stoffen
Voor zelfontbranding vatbare stoffen
Voor zelfontbranding vatbare stoffen
brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
voor zelfontbranding vatbare stoffen
voor zelfontbranding vatbare stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
voor zelfontbranding vatbare stoffen
voor zelfontbranding vatbare stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
voor zelfontbranding vatbare stoffen
voor zelfontbranding vatbare stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
Voor fosfor, wit, gesmolten, zie UN-nummer 2447.
Voor fosfor, wit, gesmolten, zie UN-nummer 2447.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
De maximale vullingsgraad (in %) voor vaste stoffen die bij temperaturen boven hun smeltpunt worden vervoerd en voor verwarmde vloeistoffen moet worden vastgesteld in overeenstemming met 4.2.1.9.5.
Deze stof mag alleen in tanks worden vervoerd in de vaste toestand.
De maximale vullingsgraad (in %) voor vaste stoffen die bij temperaturen boven hun smeltpunt worden vervoerd en voor verwarmde vloeistoffen moet worden vastgesteld in overeenstemming met 4.2.1.9.5.
Deze stof mag alleen in tanks worden vervoerd in de vaste toestand.
De maximale vullingsgraad (in %) voor vaste stoffen die bij temperaturen boven hun smeltpunt worden vervoerd en voor verwarmde vloeistoffen moet worden vastgesteld in overeenstemming met 4.2.1.9.5.
Lucht moet met behulp van stikstof of met andere middelen uit de dampruimte worden verwijderd.
Wanneer het vervoer verwarmd plaats vindt, moet de verwarmingsvoorziening buiten het reservoir zijn aangebracht. Voor UN 3176 geldt deze bepaling alleen wanneer de stof op gevaarlijke wijze met water reageert.
brandbare vaste stof, of zelfontledende stof, of voor zelfverhitting vatbare stof, of polymeriserende stof
brandbare of voor zelfverhitting vatbare vaste stof, giftig.
brandbare of voor zelfverhitting vatbare vaste stof, giftig.
brandbare vaste stof, giftig, in gesmolten toestand bij verhoogde temperatuur.

Let op!

Geprint op: 5/10/2021 om: 8:47 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten