fosfor | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 25-6-2019 om: 21:43

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Fosfor

Stofgegevens

 
Stofnaam
fosfor
UN-nummer
1338; 1381; 1381; 2447
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 25-6-2019 om: 21:43

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 25-6-2019 om: 21:43

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 25-6-2019 om: 21:43

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
fosfor fosfor fosfor fosfor
UN-nummer 1338
1381
1381
2447
Benaming en beschrijving 3.1.2 FOSFOR, ROOD, AMORF
FOSFOR, WIT of GEEL, DROOG
FOSFOR, WIT of GEEL, ONDER WATER of IN OPLOSSING
FOSFOR, WIT, GESMOLTEN
Klasse 2.2 4.1
4.2
4.2
4.2
Classificatiecode 2.2 F3
ST4
ST3
ST3
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 III
I
I
I
Etiketten 5.2.2 4.1 4.2+6.1 4.2+6.1 4.2+6.1
Bijzondere bepalingen 3.3
503
503
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 5 kg
0
0
0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E1
E0
E0
E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 IBC08 P410 R001
P405
P405
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 B3
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP11
MP2
MP2
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T1
T9
T9
T21
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33
TP3 TP31
TP3 TP31
TP3 TP7 TP26
ADR tanks: Tankcode 4.3 SGAV
L10DH(+)
L10DH(+)
L10DH(+)
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4
TE3 TE21 TU14 TU16 TU21
TE3 TE21 TU14 TU16 TU21
TE3 TE21 TU14 TU16 TU21
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 3 (E)
0 (B/E)
0 (B/E)
0 (B/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4
V1
V1
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Los gestort 7.3.3 VC1 VC2
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11
CV28
CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5
S20
S20
S20
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 40 46 46 446

Voetnoten

brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
voor zelfontbranding vatbare stoffen
voor zelfontbranding vatbare stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
voor zelfontbranding vatbare stoffen
voor zelfontbranding vatbare stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
voor zelfontbranding vatbare stoffen
voor zelfontbranding vatbare stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
brandbare vaste stof, of zelfontledende stof, of voor zelfverhitting vatbare stof.
brandbare of voor zelfverhitting vatbare vaste stof, giftig.
brandbare of voor zelfverhitting vatbare vaste stof, giftig.
brandbare vaste stof, giftig, in gesmolten toestand bij verhoogde temperatuur.

Let op!

Geprint op: 25-6-2019 om: 21:43

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten