kool of roet, van dierlijke of plantaardige oorsprong | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 5/15/2021 om: 4:57 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Kool Of Roet, Van Dierlijke Of Plantaardige Oorsprong

Stofgegevens

 
Stofnaam
kool of roet, van dierlijke of plantaardige oorsprong
UN-nummer
1361; 1361
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 5/15/2021 om: 4:57 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/15/2021 om: 4:57 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/15/2021 om: 4:57 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
kool of roet, van dierlijke of plantaardige oorsprong kool of roet, van dierlijke of plantaardige oorsprong
UN-nummer 1361
1361
Benaming en beschrijving 3.1.2 KOOL of ROET, van dierlijke of plantaardige oorsprong
KOOL of ROET, van dierlijke of plantaardige oorsprong
Klasse 2.2 4.2 4.2
Classificatiecode 2.2 S2
S2
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
III
Etiketten 5.2.2 4.2 4.2
Bijzondere bepalingen 3.3
665
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P002 IBC06
P002 IBC08 LP02 R001
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 PP12
B3 PP12
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP14
MP14
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T3
T1
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33 TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 SGAN
SGAV
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TU11
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (D/E)
4 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V1 V13
V1 V13
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Los gestort 7.3.3
AP1 VC1 VC2
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 40 40

Voetnoten

Voor zelfontbranding vatbare stoffen
Voor zelfontbranding vatbare stoffen
voor zelfontbranding vatbare stoffen
voor zelfontbranding vatbare stoffen
voor zelfontbranding vatbare stoffen
voor zelfontbranding vatbare stoffen
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
brandbare vaste stof, of zelfontledende stof, of voor zelfverhitting vatbare stof, of polymeriserende stof
brandbare vaste stof, of zelfontledende stof, of voor zelfverhitting vatbare stof, of polymeriserende stof

Let op!

Geprint op: 5/15/2021 om: 4:57 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten