kool of roet, van dierlijke of plantaardige oorsprong | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 26-4-2019 om: 16:29

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Kool Of Roet, Van Dierlijke Of Plantaardige Oorsprong

Stofgegevens

 
Stofnaam
kool of roet, van dierlijke of plantaardige oorsprong
UN-nummer
1361; 1361
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 26-4-2019 om: 16:29

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 26-4-2019 om: 16:29

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 26-4-2019 om: 16:29

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
kool of roet, van dierlijke of plantaardige oorsprong kool of roet, van dierlijke of plantaardige oorsprong
UN-nummer 1361
1361
Benaming en beschrijving 3.1.2 KOOL of ROET, van dierlijke of plantaardige oorsprong
KOOL of ROET, van dierlijke of plantaardige oorsprong
Klasse 2.2 4.2
4.2
Classificatiecode 2.2 S2
S2
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
III
Etiketten 5.2.2 4.2 4.2
Bijzondere bepalingen 3.3
665
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 IBC06 P002
IBC08 LP02 P002 R001
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 PP12
B3 PP12
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP14
MP14
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T3
T1
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33
TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 SGAN
SGAV
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TU11
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (D/E)
4 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V1 V13
V1 V13
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Los gestort 7.3.3
AP1 VC1 VC2
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 40 40

Voetnoten

voor zelfontbranding vatbare stoffen
voor zelfontbranding vatbare stoffen
voor zelfontbranding vatbare stoffen
voor zelfontbranding vatbare stoffen
brandbare vaste stof, of zelfontledende stof, of voor zelfverhitting vatbare stof.
brandbare vaste stof, of zelfontledende stof, of voor zelfverhitting vatbare stof.

Let op!

Geprint op: 26-4-2019 om: 16:29

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten