NATRIUMMETHYLAAT | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 5/10/2021 om: 2:49 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

NATRIUMMETHYLAAT

Stofgegevens

 
Stofnaam
NATRIUMMETHYLAAT
Engelse naam
sodium methylate
CAS-nummer
124-41-4
UN-nummer
1289; 1289; 1431
EG-nummer
204-699-5
Synoniem
sodium methoxide
sodium methanolate
Molecuulformule
CH3NaO
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 5/10/2021 om: 2:49 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/10/2021 om: 2:49 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/10/2021 om: 2:49 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
NATRIUMMETHYLAAT
(124-41-4)
NATRIUMMETHYLAAT
(124-41-4)
NATRIUMMETHYLAAT
(124-41-4)
UN-nummer 1431
1289
1289
Benaming en beschrijving 3.1.2 NATRIUMMETHYLAAT
NATRIUMMETHYLAAT, OPLOSSING in alcohol
NATRIUMMETHYLAAT, OPLOSSING in alcohol
Klasse 2.2 4.2 3 3
Classificatiecode 2.2 SC4
FC
FC
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
II
III
Etiketten 5.2.2 4.2+8 3+8 3+8
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
1 L
5 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E2
E2
E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P410 IBC05
P001 IBC02
P001 IBC02 R001
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP14
MP19
MP19
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T3
T7
T4
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33 TP1 TP8 TP1
ADR tanks: Tankcode 4.3 SGAN
L4BH
L4BN
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
FL
FL
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (D/E)
2 (D/E)
3 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V1
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5
S2 S20
S2
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 48 338 38

Voetnoten

Voor zelfontbranding vatbare stoffen
Brandbare vloeistoffen
Brandbare vloeistoffen
voor zelfontbranding vatbare stoffen
voor zelfontbranding vatbare stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
De in 4.2.1.9.2 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
De beproevingsdruk mag tot 1,5 bar worden verlaagd als het vlampunt van de vervoerde stoffen hoger dan 0 ºC is.
De in 4.2.1.9.2 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
brandbare of voor zelfverhitting vatbare vaste stof, bijtend.
zeer brandbare vloeistof, bijtend.
brandbare vloeistof (vlampunt tussen 23 °C en 60 °C, grenswaarden inbegrepen), zwak bijtend of voor zelfverhitting vatbare vloeistof, bijtend.

Let op!

Geprint op: 5/10/2021 om: 2:49 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten