AARDOLIEDESTILLATEN of aardolieproducten Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 03:51

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

AARDOLIEDESTILLATEN of aardolieproducten

 

Stofgegevens

UN-nummers
1268
1268
1268
1268

Functionele stofgroepen
Lijst ADR
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 03:51

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 03:51

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 03:51

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR
AARDOLIEDESTILLATEN of aardolieproducten AARDOLIEDESTILLATEN of aardolieproducten AARDOLIEDESTILLATEN of aardolieproducten AARDOLIEDESTILLATEN of aardolieproducten
UN-nummer 1268
1268
1268
1268
Benaming en beschrijving 3.1.2 AARDOLIEDESTILLATEN, N.E.G. of AARDOLIEPRODUCTEN, N.E.G.
AARDOLIEDESTILLATEN, N.E.G. of AARDOLIEPRODUCTEN, N.E.G.
AARDOLIEDESTILLATEN, N.E.G. of AARDOLIEPRODUCTEN, N.E.G. (dampdruk bij 50 °C hoger dan 110 kPa)
AARDOLIEDESTILLATEN, N.E.G. of AARDOLIEPRODUCTEN, N.E.G. (dampdruk bij 50 °C ten hoogste 110 kPa)
Klasse 2.2 3 3 3 3
Classificatiecode 2.2 F1
F1
F1
F1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 I
III
II
II
Etiketten 5.2.2 3 3 3 3
Bijzondere bepalingen 3.3 664
664
640C 664
640D 664
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 500 ml
5 L
1 L
1 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E3
E1
E2
E2
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001
P001 IBC03 LP01 R001
P001
P001 IBC02 R001
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP7 MP17
MP19
MP19
MP19
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T11
T4
T7
T7
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP1 TP8 TP1 TP29 TP1 TP8 TP28 TP1 TP8 TP28
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BN
LGBF
L1 5BN
LGBF
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 FL
FL
FL
FL
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (D/E)
3 (D/E)
2 (D/E)
2 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4
V12
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S2 S20
S2
S2 S20
S2 S20
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 33 30 33 33

Voetnoten

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
AARDOLIEDESTILLATEN of aardolieproducten AARDOLIEDESTILLATEN of aardolieproducten AARDOLIEDESTILLATEN of aardolieproducten AARDOLIEDESTILLATEN of aardolieproducten
UN-nummer 1268
1268
1268
1268
Benaming en beschrijving 3.1.2 AARDOLIEDESTILLATEN, N.E.G. of AARDOLIEPRODUCTEN, N.E.G.
AARDOLIEDESTILLATEN, N.E.G. of AARDOLIEPRODUCTEN, N.E.G.
AARDOLIEDESTILLATEN, N.E.G. of AARDOLIEPRODUCTEN, N.E.G. (dampdruk bij 50 °C hoger dan 110 kPa)
AARDOLIEDESTILLATEN, N.E.G. of AARDOLIEPRODUCTEN, N.E.G. (dampdruk bij 50 °C ten hoogste 110 kPa)
GEVI-code 33 30 33 33
Stofindeling weg en spoor LF2 LF1 LF2 LF2
Stofindeling water LF2 LF1 LF2 LF2

Voetnoten