ruwe aardolie | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 23-4-2019 om: 13:56

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Ruwe Aardolie

Stofgegevens

 
Stofnaam
ruwe aardolie
UN-nummer
1267; 1267; 1267; 1267
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 23-4-2019 om: 13:56

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 23-4-2019 om: 13:56

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 23-4-2019 om: 13:56

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
ruwe aardolie ruwe aardolie ruwe aardolie ruwe aardolie
UN-nummer 1267
1267
1267
1267
Benaming en beschrijving 3.1.2 RUWE AARDOLIE
RUWE AARDOLIE
RUWE AARDOLIE (dampdruk bij 50 °C hoger dan 110 kPa)
RUWE AARDOLIE (dampdruk bij 50 °C ten hoogste 110 kPa)
Klasse 2.2 3
3
3
3
Classificatiecode 2.2 F1
F1
F1
F1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 I
III
II
II
Etiketten 5.2.2 3 3 3 3
Bijzondere bepalingen 3.3 357
357
357 640C
357 640D
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 500 ml
5 L
1 L
1 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E3
E1
E2
E2
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001
IBC03 LP01 P001 R001
P001
IBC02 P001 R001
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP7 MP17
MP19
MP19
MP19
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T11
T2
T4
T4
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP1 TP8
TP1
TP1 TP8
TP1 TP8
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BN
LGBF
L1 5BN
LGBF
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 FL
FL
FL
FL
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (D/E)
3 (D/E)
2 (D/E)
2 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4
V12
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S2 S20
S2
S2 S20
S2 S20
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 33 30 33 33

Voetnoten

brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
zeer brandbare vloeistof (vlampunt lager dan 23 °C).
brandbare vloeistof (vlampunt tussen 23 °C en 60 °C, grenswaarden inbegrepen) - of brandbare vloeistof of vaste stof in gesmolten toestand met een vlampunt hoger dan 60 °C, die verwarmd is tot een temperatuur gelijk aan of boven zijn vlampunt of - voor zelfverhitting vatbare vloeistof.
zeer brandbare vloeistof (vlampunt lager dan 23 °C).
zeer brandbare vloeistof (vlampunt lager dan 23 °C).

Let op!

Geprint op: 23-4-2019 om: 13:56

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten