parfumerieproducten met brandbare oplosmiddelen | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 5/14/2021 om: 6:45 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Parfumerieproducten Met Brandbare Oplosmiddelen

Stofgegevens

 
Stofnaam
parfumerieproducten met brandbare oplosmiddelen
UN-nummer
1266; 1266; 1266; 1266; 1266
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 5/14/2021 om: 6:45 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/14/2021 om: 6:45 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/14/2021 om: 6:45 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
parfumerieproducten met brandbare oplosmiddelen parfumerieproducten met brandbare oplosmiddelen parfumerieproducten met brandbare oplosmiddelen parfumerieproducten met brandbare oplosmiddelen parfumerieproducten met brandbare oplosmiddelen
UN-nummer 1266
1266
1266
1266
1266
Benaming en beschrijving 3.1.2 PARFUMERIEPRODUCTEN met brandbare oplosmiddelen
PARFUMERIEPRODUCTEN met brandbare oplosmiddelen (dampdruk bij 50 °C hoger dan 110 kPa)
PARFUMERIEPRODUCTEN met brandbare oplosmiddelen (dampdruk bij 50 °C ten hoogste 110 kPa)
PARFUMERIEPRODUCTEN met brandbare oplosmiddelen (met een vlampunt lager dan 23 °C en visceus volgens 2.2.3.1.4) (dampdruk bij 50 °C hoger dan 110 kPa)
PARFUMERIEPRODUCTEN met brandbare oplosmiddelen (met een vlampunt lager dan 23 °C en visceus volgens 2.2.3.1.4) (dampdruk bij 50 °C ten hoogste 110 kPa)
Klasse 2.2 3 3 3 3 3
Classificatiecode 2.2 F1
F1
F1
F1
F1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 III
II
II
III
III
Etiketten 5.2.2 3 3 3 3 3
Bijzondere bepalingen 3.3 163 163 640C 163 640D 163 163
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 5 L
5 L
5 L
5 L
5 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E1
E2
E2
E1
E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001 IBC03 LP01 R001
P001
P001 IBC02 R001
P001 R001
P001 IBC02 R001
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4
BB4
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP19
MP19
MP19
MP19
MP19
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T2
T4
T4
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP1 TP1 TP8 TP1 TP8
ADR tanks: Tankcode 4.3 LGBF
L1 5BN
LGBF
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 FL
FL
FL
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 3 (D/E)
2 (D/E)
2 (D/E)
3 (E)
3 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V12
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S2
S2 S20
S2 S20
S2
S2
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 30 33 33

Voetnoten

Brandbare vloeistoffen
Brandbare vloeistoffen
Brandbare vloeistoffen
Brandbare vloeistoffen
Brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
Stoffen die in tabel A van hoofdstuk 3.2 met name genoemd zijn, mogen niet onder deze positie worden vervoerd. Stoffen die onder deze positie worden vervoerd mogen ten hoogste 20 % nitrocellulose bevatten onder voorwaarde dat de nitrocellulose ten hoogste 12,6 % stikstof in de droge stof bevat.
Stoffen die in tabel A van hoofdstuk 3.2 met name genoemd zijn, mogen niet onder deze positie worden vervoerd. Stoffen die onder deze positie worden vervoerd mogen ten hoogste 20 % nitrocellulose bevatten onder voorwaarde dat de nitrocellulose ten hoogste 12,6 % stikstof in de droge stof bevat.
Stoffen die in tabel A van hoofdstuk 3.2 met name genoemd zijn, mogen niet onder deze positie worden vervoerd. Stoffen die onder deze positie worden vervoerd mogen ten hoogste 20 % nitrocellulose bevatten onder voorwaarde dat de nitrocellulose ten hoogste 12,6 % stikstof in de droge stof bevat.
Stoffen die in tabel A van hoofdstuk 3.2 met name genoemd zijn, mogen niet onder deze positie worden vervoerd. Stoffen die onder deze positie worden vervoerd mogen ten hoogste 20 % nitrocellulose bevatten onder voorwaarde dat de nitrocellulose ten hoogste 12,6 % stikstof in de droge stof bevat.
Stoffen die in tabel A van hoofdstuk 3.2 met name genoemd zijn, mogen niet onder deze positie worden vervoerd. Stoffen die onder deze positie worden vervoerd mogen ten hoogste 20 % nitrocellulose bevatten onder voorwaarde dat de nitrocellulose ten hoogste 12,6 % stikstof in de droge stof bevat.
De in 4.2.1.9.2 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
De in 4.2.1.9.2 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
De beproevingsdruk mag tot 1,5 bar worden verlaagd als het vlampunt van de vervoerde stoffen hoger dan 0 ºC is.
De in 4.2.1.9.2 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
De beproevingsdruk mag tot 1,5 bar worden verlaagd als het vlampunt van de vervoerde stoffen hoger dan 0 ºC is.
brandbare vloeistof (vlampunt tussen 23 °C en 60 °C, grenswaarden inbegrepen) - of brandbare vloeistof of vaste stof in gesmolten toestand met een vlampunt hoger dan 60 °C, die verwarmd is tot een temperatuur gelijk aan of boven zijn vlampunt of - voor zelfverhitting vatbare vloeistof.
zeer brandbare vloeistof (vlampunt lager dan 23 °C).
zeer brandbare vloeistof (vlampunt lager dan 23 °C).

Let op!

Geprint op: 5/14/2021 om: 6:45 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten