verf | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 20-4-2019 om: 8:58

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Verf

Stofgegevens

 
Stofnaam
verf
UN-nummer
1263; 1263; 1263; 1263; 1263; 1263; 3066; 3066; 3469; 3469; 3469; 3470
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 20-4-2019 om: 8:58

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 20-4-2019 om: 8:58

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 20-4-2019 om: 8:58

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
verf verf verf verf verf verf verf verf verf verf verf verf
UN-nummer 1263
1263
3066
3066
1263
1263
1263
1263
3470
3469
3469
3469
Benaming en beschrijving 3.1.2 VERF (waaronder begrepen verf, lakverf, emaillak, beits, schellakoplossing, vernis, polijstmiddel, vloeibare plamuur, vloeibare lakbasis) of VERF-VERWANTE PRODUCTEN (waaronder begrepen verfverdunners en verfoplosmiddelen)
VERF (waaronder begrepen verf, lakverf, emaillak, beits, schellakoplossing, vernis, polijstmiddel, vloeibare plamuur, vloeibare lakbasis) of VERF-VERWANTE PRODUCTEN (waaronder begrepen verfverdunners en verfoplosmiddelen)
VERF (waaronder begrepen verf, lakverf, emaillak, beits, schellakoplossing, vernis, polijstmiddel, vloeibare plamuur, vloeibare lakbasis) of VERF-VERWANTE PRODUCTEN (waaronder begrepen verfverdunners en verfoplosmiddelen)
VERF (waaronder begrepen verf, lakverf, emaillak, beits, schellakoplossing, vernis, polijstmiddel, vloeibare plamuur, vloeibare lakbasis) of VERF-VERWANTE PRODUCTEN (waaronder begrepen verfverdunners en verfoplosmiddelen)
VERF (waaronder begrepen verf, lakverf, emaillak, beits, schellakoplossing, vernis, polijstmiddel, vloeibare plamuur, vloeibare lakbasis) of VERF-VERWANTE PRODUCTEN (waaronder begrepen verfverdunners en verfoplosmiddelen) (dampdruk bij 50 °C hoger dan 110 kPa)
VERF (waaronder begrepen verf, lakverf, emaillak, beits, schellakoplossing, vernis, polijstmiddel, vloeibare plamuur, vloeibare lakbasis) of VERF-VERWANTE PRODUCTEN (waaronder begrepen verfverdunners en verfoplosmiddelen) (dampdruk bij 50 °C ten hoogste 110 kPa)
VERF (waaronder begrepen verf, lakverf, emaillak, beits, schellakoplossing, vernis, polijstmiddel, vloeibare plamuur, vloeibare lakbasis) of VERF-VERWANTE PRODUCTEN (waaronder begrepen verfverdunners en verfoplosmiddelen) (met een vlampunt lager dan 23 °C en visceus volgens 2.2.3.1.4) (dampdruk bij 50 °C hoger dan 110 kPa)
VERF (waaronder begrepen verf, lakverf, emaillak, beits, schellakoplossing, vernis, polijstmiddel, vloeibare plamuur, vloeibare lakbasis) of VERF-VERWANTE PRODUCTEN (waaronder begrepen verfverdunners en verfoplosmiddelen) (met een vlampunt lager dan 23 °C en visceus volgens 2.2.3.1.4) (dampdruk bij 50 °C ten hoogste 110 kPa)
VERF, BIJTEND, BRANDBAAR (waaronder begrepen verf, lakverf, emaillak, beits, schellakoplossing, vernis, polijstmiddel, vloeibare plamuur, vloeibare lakbasis) of VERF-VERWANTE PRODUCTEN, BIJTEND, BRANDBAAR (waaronder begrepen verfverdunners en verfoplosmiddelen)
VERF, BRANDBAAR, BIJTEND (waaronder begrepen verf, lakverf, emaillak, beits, schellakoplossing, vernis, polijstmiddel, vloeibare plamuur, vloeibare lakbasis) of VERF-VERWANTE PRODUCTEN, BRANDBAAR, BIJTEND (waaronder begrepen verfverdunners en verfoplosmiddelen)
VERF, BRANDBAAR, BIJTEND (waaronder begrepen verf, lakverf, emaillak, beits, schellakoplossing, vernis, polijstmiddel, vloeibare plamuur, vloeibare lakbasis) of VERF-VERWANTE PRODUCTEN, BRANDBAAR, BIJTEND (waaronder begrepen verfverdunners en verfoplosmiddelen)
VERF, BRANDBAAR, BIJTEND (waaronder begrepen verf, lakverf, emaillak, beits, schellakoplossing, vernis, polijstmiddel, vloeibare plamuur, vloeibare lakbasis) of VERF-VERWANTE PRODUCTEN, BRANDBAAR, BIJTEND (waaronder begrepen verfverdunners en verfoplosmiddelen)
Klasse 2.2 3
3
8
8
3
3
3
3
8
3
3
3
Classificatiecode 2.2 F1
F1
C9
C9
F1
F1
F1
F1
CF1
FC
FC
FC
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 I
III
II
III
II
II
III
III
II
I
II
III
Etiketten 5.2.2 3 3 8 8 3 3 3 3 3+8 3+8 3+8 3+8
Bijzondere bepalingen 3.3 163 367 650
163 367 650
163 367
163 367
163 367 640C 650
163 367 640D 650
163 367 650
163 367 650
163 367
163 367
163 367
163 367
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 500 ml
5 L
1 L
5 L
5 L
5 L
5 L
5 L
1 L
0
1 L
5 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E3
E1
E2
E1
E2
E2
E1
E1
E2
E0
E2
E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001
IBC03 LP01 P001 R001
IBC02 P001
IBC03 P001 R001
P001
IBC02 P001 R001
P001 R001
IBC02 P001 R001
IBC02 P001
P001
IBC02 P001
IBC03 P001 R001
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4
PP1
PP1
PP1
PP1
BB4 PP1
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP7 MP17
MP19
MP15
MP19
MP19
MP19
MP19
MP19
MP15
MP7 MP17
MP19
MP19
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T11
T2
T7
T4
T4
T4
T7
T11
T7
T4
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP1 TP8 TP27
TP1 TP29
TP2 TP28
TP1 TP29
TP1 TP8 TP28
TP1 TP8 TP28
TP2 TP8 TP28
TP2 TP27
TP2 TP8 TP28
TP1 TP29
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BN
LGBF
L4BN
L4BN
L1 5BN
LGBF
L4BN
L10CH
L4BH
L4BN
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4
TE21 TU14
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 FL
FL
AT
AT
FL
FL
FL
FL
FL
FL
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (D/E)
3 (D/E)
2 (E)
3 (E)
2 (D/E)
2 (D/E)
3 (E)
3 (E)
2 (D/E)
1 (C/E)
2 (D/E)
3 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4
V12
V12
V12
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S2 S20
S2
S2 S20
S2 S20
S2
S2
S2
S2 S20
S2 S20
S2
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 33 30 80 80 33 33
83 338 338 38

Voetnoten

brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
zeer brandbare vloeistof (vlampunt lager dan 23 °C).
brandbare vloeistof (vlampunt tussen 23 °C en 60 °C, grenswaarden inbegrepen) - of brandbare vloeistof of vaste stof in gesmolten toestand met een vlampunt hoger dan 60 °C, die verwarmd is tot een temperatuur gelijk aan of boven zijn vlampunt of - voor zelfverhitting vatbare vloeistof.
bijtende (corrosieve) of zwak bijtende stof.
bijtende (corrosieve) of zwak bijtende stof.
zeer brandbare vloeistof (vlampunt lager dan 23 °C).
zeer brandbare vloeistof (vlampunt lager dan 23 °C).
bijtende (corrosieve) of zwak bijtende stof, brandbaar (vlampunt tussen 23 °C en 60 °C, grenswaarden inbegrepen).
zeer brandbare vloeistof, bijtend (corrosief).
zeer brandbare vloeistof, bijtend (corrosief).
brandbare vloeistof (vlampunt tussen 23 °C en 60 °C, grenswaarden inbegrepen), zwak bijtend (corrosief) of voor zelfverhitting vatbare vloeistof, bijtend (corrosief).

Let op!

Geprint op: 20-4-2019 om: 8:58

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten