ketonen | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 23-4-2019 om: 14:42

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Ketonen

Stofgegevens

 
Stofnaam
ketonen
UN-nummer
1224; 1224; 1224
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 23-4-2019 om: 14:42

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 23-4-2019 om: 14:42

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 23-4-2019 om: 14:42

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
ketonen ketonen ketonen
UN-nummer 1224
1224
1224
Benaming en beschrijving 3.1.2 KETONEN, VLOEIBAAR, N.E.G.
KETONEN, VLOEIBAAR, N.E.G. (dampdruk bij 50 °C hoger dan 110 kPa)
KETONEN, VLOEIBAAR, N.E.G. (dampdruk bij 50 °C ten hoogste 110 kPa)
Klasse 2.2 3
3
3
Classificatiecode 2.2 F1
F1
F1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 III
II
II
Etiketten 5.2.2 3 3 3
Bijzondere bepalingen 3.3 274
274 640C
274 640D
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 5 L
1 L
1 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E1
E2
E2
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 IBC03 LP01 P001 R001
P001
IBC02 P001 R001
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP19
MP19
MP19
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T4
T7
T7
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP1 TP29
TP1 TP8 TP28
TP1 TP8 TP28
ADR tanks: Tankcode 4.3 LGBF
L1 5BN
LGBF
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 FL
FL
FL
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 3 (D/E)
2 (D/E)
2 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V12
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S2
S2 S20
S2 S20
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 30 33 33

Voetnoten

brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistof (vlampunt tussen 23 °C en 60 °C, grenswaarden inbegrepen) - of brandbare vloeistof of vaste stof in gesmolten toestand met een vlampunt hoger dan 60 °C, die verwarmd is tot een temperatuur gelijk aan of boven zijn vlampunt of - voor zelfverhitting vatbare vloeistof.
zeer brandbare vloeistof (vlampunt lager dan 23 °C).
zeer brandbare vloeistof (vlampunt lager dan 23 °C).

Let op!

Geprint op: 23-4-2019 om: 14:42

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten