aminomethylfosfonzuur | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 1:47 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Aminomethylfosfonzuur

Stofgegevens

 
Stofnaam
aminomethylfosfonzuur
Stofafkorting
AMPA
Engelse naam
aminomethylphosphonic acid
CAS-nummer
1066-51-9
Aquo-code
AMPA
SIKB-id
292
Synoniem
metaboliet van glyfosaat
Molecuulformule
C-H6-N-O3-P
SMILES
NCP(=O)(O)O
Functionele stofgroep
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Gewasbeschermingsmiddelen
humaan toxicologisch niet-relevante metabolieten van gewasbeschermingsmiddelen
Chemische stofgroep
organofosforverbindingen

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 1:47 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 1:47 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm aminomethylfosfonzuur (AMPA)
(1066-51-9)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (opgelost) 79,7 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (totaal) 79,7 µg/l
Milieu Oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding Oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding (gericht tot het drinkwaterbedrijf) 1,0 µg/l
Milieu Grondwater Grondwater streefwaarde (opgelost) 0,8 µg/l
Mens Drinkwater Drinkwaterkwaliteitseis - chemische parameters 1,0 µg/l
 

Toelichtende voetnoot

41:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

43:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

186:

Kwaliteitseisen voor oppervlaktewater bestemd voor de bereiding van drinkwater.

185:

Wettelijk toegestane maximale concentratie in drinkwater

Voetnoten

1:

Voor metabolieten van pesticiden (bestrijdingsmiddelen) die in humaan toxicologische opzicht relevant zijn, geldt een kwaliteitseis van 0,1 μg/l.

Deze stof is aangeduid als ‘humaan toxicologisch niet-relevante metaboliet’ van een pesticide (bestrijdingsmiddel). Hiervoor geldt een kwaliteitseis van 1,0 µg/l (zie tabel II noot 7 van het Drinkwaterbesluit).

2:

Voor metabolieten van pesticiden (bestrijdingsmiddelen) die in humaan toxicologische opzicht relevant zijn, geldt een kwaliteitseis van 0,1 μg/l.

Deze stof is aangeduid als ‘humaan toxicologisch niet-relevante metaboliet’ van een pesticide (bestrijdingsmiddel). Hiervoor geldt een kwaliteitseis van 1,0 µg/l (zie tabel II noot 7 van het Drinkwaterbesluit).

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 1:47 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 1:47 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten