aminomethylfosfonzuur Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 6/10/2023 om: 3:36 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Aminomethylfosfonzuur

Stofgegevens

 
Stofnaam
aminomethylfosfonzuur
Stofafkorting
AMPA
Engelse naam
aminomethylphosphonic acid
CAS-nummer
1066-51-9
ECHA stofinformatie
Substance Infocard
Aquo-code
AMPA
SIKB-id
292
Synoniem
metaboliet van glyfosaat
Molecuulformule
C-H6-N-O3-P
SMILES
NCP(O)(O)=O
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…
Functionele stofgroep
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Gewasbeschermingsmiddelen
humaan toxicologisch niet-relevante metabolieten van gewasbeschermingsmiddelen
Chemische stofgroep
organofosforverbindingen

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 6/10/2023 om: 3:36 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen gegevens voor de geselecteerde stoffenlijst(en). Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 6/10/2023 om: 3:36 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen (opens in a new tab)

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm aminomethylfosfonzuur (AMPA)
(1066-51-9)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (opgelost) 79,7 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (totaal) 79,7 µg/l
Milieu Oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding Oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding (gericht tot het drinkwaterbedrijf) 1,0 µg/l
Milieu Grondwater Grondwater streefwaarde (opgelost) 0,8 µg/l
Mens Drinkwater Drinkwaterkwaliteitseis - chemische parameters 1,0 µg/l

Toelichtende voetnoot

41:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

43:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

186:

Kwaliteitseisen voor oppervlaktewater bestemd voor de bereiding van drinkwater.

185:

Wettelijk toegestane maximale concentratie in drinkwater

Voetnoten

1:

Voor metabolieten van pesticiden (bestrijdingsmiddelen) die in humaan toxicologische opzicht relevant zijn, geldt een kwaliteitseis van 0,1 μg/l.

Deze stof is aangeduid als ‘humaan toxicologisch niet-relevante metaboliet’ van een pesticide (bestrijdingsmiddel). Hiervoor geldt een kwaliteitseis van 1,0 µg/l (zie tabel II noot 7 van het Drinkwaterbesluit).

2:

Voor metabolieten van pesticiden (bestrijdingsmiddelen) die in humaan toxicologische opzicht relevant zijn, geldt een kwaliteitseis van 0,1 μg/l.

Deze stof is aangeduid als ‘humaan toxicologisch niet-relevante metaboliet’ van een pesticide (bestrijdingsmiddel). Hiervoor geldt een kwaliteitseis van 1,0 µg/l (zie tabel II noot 7 van het Drinkwaterbesluit).

Let op!

Geprint op: 6/10/2023 om: 3:36 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen (opens in a new tab)

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.

Toelichtende voetnoten