DRUKINKT, brandbaar of drukinkt-verwante producten | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/24/2021 om: 11:49 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

DRUKINKT, Brandbaar Of Drukinkt-Verwante Producten

Stofgegevens

 
Stofnaam
DRUKINKT, brandbaar of drukinkt-verwante producten
UN-nummer
1210; 1210; 1210; 1210; 1210; 1210
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 10/24/2021 om: 11:49 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/24/2021 om: 11:49 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/24/2021 om: 11:49 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
DRUKINKT, brandbaar of drukinkt-verwante producten DRUKINKT, brandbaar of drukinkt-verwante producten DRUKINKT, brandbaar of drukinkt-verwante producten DRUKINKT, brandbaar of drukinkt-verwante producten DRUKINKT, brandbaar of drukinkt-verwante producten DRUKINKT, brandbaar of drukinkt-verwante producten
UN-nummer 1210
1210
1210
1210
1210
1210
Benaming en beschrijving 3.1.2 DRUKINKT, brandbaar of DRUKINKT-VERWANTE PRODUKTEN (waaronder begrepen drukinktverdunners en drukinktoplosmiddelen), brandbaar
DRUKINKT, brandbaar of DRUKINKT-VERWANTE PRODUKTEN (waaronder begrepen drukinktverdunners en drukinktoplosmiddelen), brandbaar
DRUKINKT, brandbaar of DRUKINKT-VERWANTE PRODUKTEN (waaronder begrepen drukinktverdunners en drukinktoplosmiddelen), brandbaar (dampdruk bij 50 °C hoger dan 110 kPa)
DRUKINKT, brandbaar of DRUKINKT-VERWANTE PRODUKTEN (waaronder begrepen drukinktverdunners en drukinktoplosmiddelen), brandbaar (dampdruk bij 50 °C ten hoogste 110 kPa)
DRUKINKT, brandbaar of DRUKINKT-VERWANTE PRODUKTEN (waaronder begrepen drukinktverdunners en drukinktoplosmiddelen), brandbaar (met een vlampunt lager dan 23 °C en visceus volgens 2.2.3.1.4) (dampdruk bij 50 °C hoger dan 110 kPa)
DRUKINKT, brandbaar of DRUKINKT-VERWANTE PRODUKTEN (waaronder begrepen drukinktverdunners en drukinktoplosmiddelen), brandbaar (met een vlampunt lager dan 23 °C en visceus volgens 2.2.3.1.4) (dampdruk bij 50 °C ten hoogste 110 kPa)
Klasse 2.2 3 3 3 3 3 3
Classificatiecode 2.2 F1
F1
F1
F1
F1
F1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 I
III
II
II
III
III
Etiketten 5.2.2 3 3 3 3 3 3
Bijzondere bepalingen 3.3 163 367 163 163 367 640C 163 367 640D 163 367 163 367
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 500 ml
5 L
5 L
5 L
5 L
5 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E3
E1
E2
E2
E1
E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001
P001 IBC03 LP01 R001
P001
P001 IBC02 R001
P001 R001
P001 IBC02 R001
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4
PP1
PP1
PP1
PP1
BB4 PP1
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP7 MP17
MP19
MP19
MP19
MP19
MP19
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T11
T2
T4
T4
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP1 TP8 TP1 TP1 TP8 TP1 TP8
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BN
LGBF
L1 5BN
LGBF
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 FL
FL
FL
FL
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (D/E)
3 (D/E)
2 (D/E)
2 (D/E)
3 (E)
3 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4
V12
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S2 S20
S2
S2 S20
S2 S20
S2
S2
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 33 30 33 33

Voetnoten

Brandbare vloeistoffen
Brandbare vloeistoffen
Brandbare vloeistoffen
Brandbare vloeistoffen
Brandbare vloeistoffen
Brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
Stoffen die in tabel A van hoofdstuk 3.2 met name genoemd zijn, mogen niet onder deze positie worden vervoerd. Stoffen die onder deze positie worden vervoerd mogen ten hoogste 20 % nitrocellulose bevatten onder voorwaarde dat de nitrocellulose ten hoogste 12,6 % stikstof in de droge stof bevat.
Stoffen die in tabel A van hoofdstuk 3.2 met name genoemd zijn, mogen niet onder deze positie worden vervoerd. Stoffen die onder deze positie worden vervoerd mogen ten hoogste 20 % nitrocellulose bevatten onder voorwaarde dat de nitrocellulose ten hoogste 12,6 % stikstof in de droge stof bevat.
Stoffen die in tabel A van hoofdstuk 3.2 met name genoemd zijn, mogen niet onder deze positie worden vervoerd. Stoffen die onder deze positie worden vervoerd mogen ten hoogste 20 % nitrocellulose bevatten onder voorwaarde dat de nitrocellulose ten hoogste 12,6 % stikstof in de droge stof bevat.
Stoffen die in tabel A van hoofdstuk 3.2 met name genoemd zijn, mogen niet onder deze positie worden vervoerd. Stoffen die onder deze positie worden vervoerd mogen ten hoogste 20 % nitrocellulose bevatten onder voorwaarde dat de nitrocellulose ten hoogste 12,6 % stikstof in de droge stof bevat.
Stoffen die in tabel A van hoofdstuk 3.2 met name genoemd zijn, mogen niet onder deze positie worden vervoerd. Stoffen die onder deze positie worden vervoerd mogen ten hoogste 20 % nitrocellulose bevatten onder voorwaarde dat de nitrocellulose ten hoogste 12,6 % stikstof in de droge stof bevat.
Stoffen die in tabel A van hoofdstuk 3.2 met name genoemd zijn, mogen niet onder deze positie worden vervoerd. Stoffen die onder deze positie worden vervoerd mogen ten hoogste 20 % nitrocellulose bevatten onder voorwaarde dat de nitrocellulose ten hoogste 12,6 % stikstof in de droge stof bevat.
De in 4.2.1.9.2 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
De beproevingsdruk mag tot 1,5 bar worden verlaagd als het vlampunt van de vervoerde stoffen hoger dan 0 ºC is.
De in 4.2.1.9.2 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
De in 4.2.1.9.2 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
De beproevingsdruk mag tot 1,5 bar worden verlaagd als het vlampunt van de vervoerde stoffen hoger dan 0 ºC is.
De in 4.2.1.9.2 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
De beproevingsdruk mag tot 1,5 bar worden verlaagd als het vlampunt van de vervoerde stoffen hoger dan 0 ºC is.
zeer brandbare vloeistof (vlampunt lager dan 23 °C).
brandbare vloeistof (vlampunt tussen 23 °C en 60 °C, grenswaarden inbegrepen) - of brandbare vloeistof of vaste stof in gesmolten toestand met een vlampunt hoger dan 60 °C, die verwarmd is tot een temperatuur gelijk aan of boven zijn vlampunt of - voor zelfverhitting vatbare vloeistof.
zeer brandbare vloeistof (vlampunt lager dan 23 °C).
zeer brandbare vloeistof (vlampunt lager dan 23 °C).

Let op!

Geprint op: 10/24/2021 om: 11:49 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten