dieselolie of gasolie of stookolie | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/24/2021 om: 10:57 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Dieselolie Of Gasolie Of Stookolie

Stofgegevens

 
Stofnaam
dieselolie of gasolie of stookolie
UN-nummer
1202; 1202; 1202
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 10/24/2021 om: 10:57 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/24/2021 om: 10:57 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/24/2021 om: 10:57 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
dieselolie of gasolie of stookolie dieselolie of gasolie of stookolie dieselolie of gasolie of stookolie
UN-nummer 1202
1202
1202
Benaming en beschrijving 3.1.2 DIESELOLIE of GASOLIE of STOOKOLIE, LICHT (vlampunt hoger dan 60 °C, doch ten hoogste 100 °C)
DIESELOLIE of GASOLIE of STOOKOLIE, LICHT (vlampunt ten hoogste 60 °C)
DIESELOLIE overeenkomstig norm EN 590:2013 + A1:2017 of GASOLIE of STOOKOLIE, LICHT met een vlampunt overeenkomstig norm EN 590:2013 + A1:2017
Klasse 2.2 3 3 3
Classificatiecode 2.2 F1
F1
F1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 III
III
III
Etiketten 5.2.2 3 3 3
Bijzondere bepalingen 3.3 640M 664
640K 664
640L 664
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 5 L
5 L
5 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E1
E1
E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001 IBC03 LP01 R001
P001 IBC03 LP01 R001
P001 IBC03 LP01 R001
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP19
MP19
MP19
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T2
T2
T2
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP1 TP1 TP1
ADR tanks: Tankcode 4.3 LGBV
LGBF
LGBF
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
FL
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 3 (D/E)
3 (D/E)
3 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V12
V12
V12
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5
S2
S2
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 30 30 30

Voetnoten

Brandbare vloeistoffen
Brandbare vloeistoffen
Brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
De in 4.2.1.9.2 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
De in 4.2.1.9.2 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
De in 4.2.1.9.2 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
brandbare vloeistof (vlampunt tussen 23 °C en 60 °C, grenswaarden inbegrepen) - of brandbare vloeistof of vaste stof in gesmolten toestand met een vlampunt hoger dan 60 °C, die verwarmd is tot een temperatuur gelijk aan of boven zijn vlampunt of - voor zelfverhitting vatbare vloeistof.
brandbare vloeistof (vlampunt tussen 23 °C en 60 °C, grenswaarden inbegrepen) - of brandbare vloeistof of vaste stof in gesmolten toestand met een vlampunt hoger dan 60 °C, die verwarmd is tot een temperatuur gelijk aan of boven zijn vlampunt of - voor zelfverhitting vatbare vloeistof.
brandbare vloeistof (vlampunt tussen 23 °C en 60 °C, grenswaarden inbegrepen) - of brandbare vloeistof of vaste stof in gesmolten toestand met een vlampunt hoger dan 60 °C, die verwarmd is tot een temperatuur gelijk aan of boven zijn vlampunt of - voor zelfverhitting vatbare vloeistof.

Let op!

Geprint op: 10/24/2021 om: 10:57 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten