dieselolie of gasolie of stookolie | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 20-6-2019 om: 21:17

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Dieselolie Of Gasolie Of Stookolie

Stofgegevens

 
Stofnaam
dieselolie of gasolie of stookolie
UN-nummer
1202; 1202; 1202
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 20-6-2019 om: 21:17

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 20-6-2019 om: 21:17

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 20-6-2019 om: 21:17

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
dieselolie of gasolie of stookolie dieselolie of gasolie of stookolie dieselolie of gasolie of stookolie
UN-nummer 1202
1202
1202
Benaming en beschrijving 3.1.2 DIESELOLIE of GASOLIE of STOOKOLIE, LICHT (vlampunt hoger dan 60 °C, doch ten hoogste 100 °C)
DIESELOLIE of GASOLIE of STOOKOLIE, LICHT (vlampunt ten hoogste 60 °C)
DIESELOLIE overeenkomstig norm EN 590:2013 + A1:2014 of GASOLIE of STOOKOLIE, LICHT met een vlampunt overeenkomstig norm EN 590:2013 + A1:2014
Klasse 2.2 3
3
3
Classificatiecode 2.2 F1
F1
F1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 III
III
III
Etiketten 5.2.2 3 3 3
Bijzondere bepalingen 3.3 640M 664
640K 664
640L 664
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 5 L
5 L
5 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E1
E1
E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 IBC03 LP01 P001 R001
IBC03 LP01 P001 R001
IBC03 LP01 P001 R001
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP19
MP19
MP19
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T2
T2
T2
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP1
TP1
TP1
ADR tanks: Tankcode 4.3 LGBV
LGBF
LGBF
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
FL
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 3 (D/E)
3 (D/E)
3 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V12
V12
V12
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5
S2
S2
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 30 30 30

Voetnoten

brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistof (vlampunt tussen 23 °C en 60 °C, grenswaarden inbegrepen) - of brandbare vloeistof of vaste stof in gesmolten toestand met een vlampunt hoger dan 60 °C, die verwarmd is tot een temperatuur gelijk aan of boven zijn vlampunt of - voor zelfverhitting vatbare vloeistof.
brandbare vloeistof (vlampunt tussen 23 °C en 60 °C, grenswaarden inbegrepen) - of brandbare vloeistof of vaste stof in gesmolten toestand met een vlampunt hoger dan 60 °C, die verwarmd is tot een temperatuur gelijk aan of boven zijn vlampunt of - voor zelfverhitting vatbare vloeistof.
brandbare vloeistof (vlampunt tussen 23 °C en 60 °C, grenswaarden inbegrepen) - of brandbare vloeistof of vaste stof in gesmolten toestand met een vlampunt hoger dan 60 °C, die verwarmd is tot een temperatuur gelijk aan of boven zijn vlampunt of - voor zelfverhitting vatbare vloeistof.

Let op!

Geprint op: 20-6-2019 om: 21:17

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten