extracten, smaakstoffen, vloeibaar | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/22/2021 om: 6:15 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Extracten, Smaakstoffen, Vloeibaar

Stofgegevens

 
Stofnaam
extracten, smaakstoffen, vloeibaar
UN-nummer
1197; 1197; 1197; 1197; 1197
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 10/22/2021 om: 6:15 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/22/2021 om: 6:15 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/22/2021 om: 6:15 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
extracten, smaakstoffen, vloeibaar extracten, smaakstoffen, vloeibaar extracten, smaakstoffen, vloeibaar extracten, smaakstoffen, vloeibaar extracten, smaakstoffen, vloeibaar
UN-nummer 1197
1197
1197
1197
1197
Benaming en beschrijving 3.1.2 EXTRACTEN, SMAAKSTOFFEN, VLOEIBAAR
EXTRACTEN, SMAAKSTOFFEN, VLOEIBAAR (dampdruk bij 50 °C hoger dan 110 kPa)
EXTRACTEN, SMAAKSTOFFEN, VLOEIBAAR (dampdruk bij 50 °C ten hoogste 110 kPa)
EXTRACTEN, SMAAKSTOFFEN, VLOEIBAAR (met een vlampunt lager dan 23 °C en visceus volgens 2.2.3.1.4) (dampdruk bij 50 °C hoger dan 110 kPa)
EXTRACTEN, SMAAKSTOFFEN, VLOEIBAAR (met een vlampunt lager dan 23 °C en visceus volgens 2.2.3.1.4) (dampdruk bij 50 °C ten hoogste 110 kPa)
Klasse 2.2 3 3 3 3 3
Classificatiecode 2.2 F1
F1
F1
F1
F1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 III
II
II
III
III
Etiketten 5.2.2 3 3 3 3 3
Bijzondere bepalingen 3.3 601 601 640C 601 640D 601 601
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 5 L
5 L
5 L
5 L
5 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E1
E2
E2
E1
E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001 IBC03 LP01 R001
P001
P001 IBC02 R001
P001 R001
P001 IBC02 R001
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4
BB4
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP19
MP19
MP19
MP19
MP19
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T2
T4
T4
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP1 TP1 TP8 TP1 TP8
ADR tanks: Tankcode 4.3 LGBF
L1 5BN
LGBF
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 FL
FL
FL
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 3 (D/E)
2 (D/E)
2 (D/E)
3 (E)
3 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V12
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S2
S2 S20
S2 S20
S2
S2
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 30 33 33

Voetnoten

Brandbare vloeistoffen
Brandbare vloeistoffen
Brandbare vloeistoffen
Brandbare vloeistoffen
Brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
Farmaceutische producten (geneesmiddelen), gereed voor gebruik, die vervaardigd en verpakt zijn voor de detailhandel of voor de distributie voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik, zijn niet onderworpen aan de voorschriften van het ADR.
Farmaceutische producten (geneesmiddelen), gereed voor gebruik, die vervaardigd en verpakt zijn voor de detailhandel of voor de distributie voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik, zijn niet onderworpen aan de voorschriften van het ADR.
Farmaceutische producten (geneesmiddelen), gereed voor gebruik, die vervaardigd en verpakt zijn voor de detailhandel of voor de distributie voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik, zijn niet onderworpen aan de voorschriften van het ADR.
Farmaceutische producten (geneesmiddelen), gereed voor gebruik, die vervaardigd en verpakt zijn voor de detailhandel of voor de distributie voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik, zijn niet onderworpen aan de voorschriften van het ADR.
Farmaceutische producten (geneesmiddelen), gereed voor gebruik, die vervaardigd en verpakt zijn voor de detailhandel of voor de distributie voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik, zijn niet onderworpen aan de voorschriften van het ADR.
De in 4.2.1.9.2 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
De in 4.2.1.9.2 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
De beproevingsdruk mag tot 1,5 bar worden verlaagd als het vlampunt van de vervoerde stoffen hoger dan 0 ºC is.
De in 4.2.1.9.2 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
De beproevingsdruk mag tot 1,5 bar worden verlaagd als het vlampunt van de vervoerde stoffen hoger dan 0 ºC is.
brandbare vloeistof (vlampunt tussen 23 °C en 60 °C, grenswaarden inbegrepen) - of brandbare vloeistof of vaste stof in gesmolten toestand met een vlampunt hoger dan 60 °C, die verwarmd is tot een temperatuur gelijk aan of boven zijn vlampunt of - voor zelfverhitting vatbare vloeistof.
zeer brandbare vloeistof (vlampunt lager dan 23 °C).
zeer brandbare vloeistof (vlampunt lager dan 23 °C).

Let op!

Geprint op: 10/22/2021 om: 6:15 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten