AMYLAMINEN | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/24/2021 om: 10:27 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

AMYLAMINEN

Stofgegevens

 
Stofnaam
AMYLAMINEN
UN-nummer
1106; 1106
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 10/24/2021 om: 10:27 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/24/2021 om: 10:27 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/24/2021 om: 10:27 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
AMYLAMINEN AMYLAMINEN
UN-nummer 1106
1106
Benaming en beschrijving 3.1.2 AMYLAMINEN
AMYLAMINEN
Klasse 2.2 3 3
Classificatiecode 2.2 FC
FC
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 III
II
Etiketten 5.2.2 3+8 3+8
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 5 L
1 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E1
E2
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001 IBC03 R001
P001 IBC02
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP19
MP19
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T4
T7
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP1 TP1
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BN
L4BH
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 FL
FL
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 3 (D/E)
2 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V12
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S2
S2 S20
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 38 338

Voetnoten

Brandbare vloeistoffen
Brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
De in 4.2.1.9.2 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
De in 4.2.1.9.2 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
brandbare vloeistof (vlampunt tussen 23 °C en 60 °C, grenswaarden inbegrepen), zwak bijtend of voor zelfverhitting vatbare vloeistof, bijtend.
zeer brandbare vloeistof, bijtend.

Let op!

Geprint op: 10/24/2021 om: 10:27 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten