CHLORAAT EN MAGNESIUMCHLORIDE, MENGSEL | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 20-6-2019 om: 9:01

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CHLORAAT EN MAGNESIUMCHLORIDE, MENGSEL

Stofgegevens

 
Stofnaam
CHLORAAT EN MAGNESIUMCHLORIDE, MENGSEL
UN-nummer
1459; 1459; 3407; 3407
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 20-6-2019 om: 9:01

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 20-6-2019 om: 9:01

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 20-6-2019 om: 9:01

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
CHLORAAT EN MAGNESIUMCHLORIDE, MENGSEL CHLORAAT EN MAGNESIUMCHLORIDE, MENGSEL CHLORAAT EN MAGNESIUMCHLORIDE, MENGSEL CHLORAAT EN MAGNESIUMCHLORIDE, MENGSEL
UN-nummer 3407
3407
1459
1459
Benaming en beschrijving 3.1.2 CHLORAAT EN MAGNESIUMCHLORIDE, MENGSEL, OPLOSSING
CHLORAAT EN MAGNESIUMCHLORIDE, MENGSEL, OPLOSSING
CHLORAAT EN MAGNESIUMCHLORIDE, MENGSEL, VAST
CHLORAAT EN MAGNESIUMCHLORIDE, MENGSEL, VAST
Klasse 2.2 5.1
5.1
5.1
5.1
Classificatiecode 2.2 O1
O1
O2
O2
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
III
II
III
Etiketten 5.2.2 5.1 5.1 5.1 5.1
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 1 L
5 L
1 kg
5 kg
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E2
E1
E2
E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 IBC02 P504
IBC02 P504
IBC08 P002
IBC08 LP02 P002 R001
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4
B4
B3
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP2
MP2
MP2
MP2
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T4
T4
T3
T1
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP1
TP1
TP33
TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BN
LGBV
SGAV
SGAV
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TU3
TU3
TU3
TU3
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (E)
3 (E)
2 (E)
3 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4
V11
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Los gestort 7.3.3
AP6 AP7 VC1 VC2
AP6 AP7 VC1 VC2
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV24
CV24
CV24
CV24
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 50 50 50 50

Voetnoten

oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
deze zijde boven
oxiderende (verbranding bevorderende) stof.
oxiderende (verbranding bevorderende) stof.
oxiderende (verbranding bevorderende) stof.
oxiderende (verbranding bevorderende) stof.

Let op!

Geprint op: 20-6-2019 om: 9:01

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten