1,2-butyleenoxide | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 6:09 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

1,2-Butyleenoxide

Stofgegevens

 
Stofnaam
1,2-butyleenoxide
Engelse naam
1,2-butylene oxide
CAS-nummer
106-88-7
UN-nummer
3022
EG-nummer
203-438-2
Aquo-code
12C4yeO
SIKB-id
2809
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 6:09 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 6:09 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 6:09 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
1,2-butyleenoxide
(106-88-7)
UN-nummer 3022
Benaming en beschrijving 3.1.2 1,2-BUTYLEENOXIDE, GESTABILISEERD
Klasse 2.2 3
Classificatiecode 2.2 F1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
Etiketten 5.2.2 3
Bijzondere bepalingen 3.3 386
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 1 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E2
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001 IBC02 R001
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP19
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T4
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP1
ADR tanks: Tankcode 4.3 LGBF
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 FL
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V8
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S2 S4 S20
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 339

Voetnoten

Brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
De in 4.2.1.9.2 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
zeer brandbare vloeistof, die aanleiding kan geven tot een spontane heftige reactie.

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 6:09 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten