1,2-butyleenoxide | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 15:13

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

1,2-Butyleenoxide

Stofgegevens

 
Stofnaam
1,2-butyleenoxide
Engelse naam
1,2-butylene oxide
CAS-nummer
106-88-7
UN-nummer
3022
EG-nummer
203-438-2
Aquo-code
12C4yeO
SIKB-id
2809
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van 1,2-butyleenoxide
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 15:13

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 15:13

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 15:13

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

ADR
1,2-butyleenoxide
(106-88-7)
UN-nummer 3022
Benaming en beschrijving 3.1.2 1,2-BUTYLEENOXIDE, GESTABILISEERD
Klasse 2.2 3
Classificatiecode 2.2 F1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
Etiketten 5.2.2 3
Bijzondere bepalingen 3.3 386
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 1 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E2
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 IBC02 P001 R001
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP19
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T4
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP1
ADR tanks: Tankcode 4.3 LGBF
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 FL
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V8
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S2 S4 S20
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 339

Voetnoten

brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
zeer brandbare vloeistof, die aanleiding kan geven tot een spontane heftige reactie.

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 15:13

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten