1,2-bis-(dimethylamino)-ethaan Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 15:58

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

1,2-bis-(dimethylamino)-ethaan

 

Stofgegevens

CAS-nummer
110-18-9
EG-nummer
203-744-6
UN-nummer
2372
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
1,2-bis(dimethylamino)ethane
Molecuulformule
C6-H16-N2
SMILES
CN(C)CCN(C)C
Functionele stofgroepen
Lijst ADR
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 15:58

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 15:58

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 15:58

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR
1,2-bis-(dimethylamino)-ethaan
(110-18-9)
UN-nummer 2372
Benaming en beschrijving 3.1.2 1,2-BIS-(DIMETHYLAMINO)-ETHAAN
Klasse 2.2 3
Classificatiecode 2.2 F1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
Etiketten 5.2.2 3
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 1 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E2
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001 IBC02 R001
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP19
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T4
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP1
ADR tanks: Tankcode 4.3 LGBF
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 FL
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S2 S20
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 33

Voetnoten

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
1,2-bis-(dimethylamino)-ethaan
(110-18-9)
UN-nummer 2372
Benaming en beschrijving 3.1.2 1,2-BIS-(DIMETHYLAMINO)-ETHAAN
GEVI-code 33
Stofindeling weg en spoor LF2
Stofindeling water LF1

Voetnoten