1,1-difluorethyleen Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 04:21

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

1,1-difluorethyleen

 

Stofgegevens

CAS-nummer
75-38-7
EG-nummer
200-867-7
UN-nummer
1959
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
1,1-difluoroethylene
Synoniemen
1,1-difluoretheen
vinylideenfluoride
Molecuulformule
C2-H2-F2
SMILES
FC(F)=C
Functionele stofgroepen
Stoffenlijst rampeninterventiewaarden
Lijst ADR
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 04:21

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

Potentiële ZZS

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
1,1-difluorethyleen
(75-38-7)
Stofklasse voor luchtemissies
gO.2
Emissiegrenswaarde
50 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 04:21

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 1,1-difluorethyleen
(75-38-7)
Milieu Lucht Lucht Indicatief MTR
3900 µg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 1 uur
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 1 uur
(6.100) mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 1 uur
(61.000) mg/m3

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 04:21

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
1,1-difluorethyleen
(75-38-7)
Specifieke naam ECHA
1,1-difluoroethylene
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR
1,1-difluorethyleen
(75-38-7)
UN-nummer 1959
Benaming en beschrijving 3.1.2 1,1-DIFLUORETHYLEEN (1,1-DIFLUORETHEEN) (KOELGAS R 1132a)
Klasse 2.2 2
Classificatiecode 2.2 2F
Etiketten 5.2.2 2.1
Bijzondere bepalingen 3.3 662
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P200
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP9
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 (M)
ADR tanks: Tankcode 4.3 PxBN(M)
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TA4 TT9
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 FL
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (B/D)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV9 CV10 CV36
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S2 S20
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 239

Voetnoten

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
1,1-difluorethyleen
(75-38-7)
UN-nummer 1959
Benaming en beschrijving 3.1.2 1,1-DIFLUORETHYLEEN (1,1-DIFLUORETHEEN) (KOELGAS R 1132a)
GEVI-code 239
Stofindeling weg en spoor GF3
Stofindeling water GF3

Voetnoten