ammoniumpolysulfide | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 2:21 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Ammoniumpolysulfide

Stofgegevens

 
Stofnaam
ammoniumpolysulfide
Engelse naam
ammonium polysulphides
CAS-nummer
9080-17-5
UN-nummer
2818; 2818
EG-nummer
232-989-1
Functionele stofgroep
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 2:21 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Potentiële ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Potentiële ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Autorisaties en restricties
ammoniumpolysulfide
(9080-17-5)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII ammoniumpolysulfide; anorganische ammoniumzouten
Beperkingsvoorwaarden volgens REACH Annex XVII
En beperkingsvoorwaarden volgens REACH Bijlage XVII, 65. anorganische ammoniumzouten

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 2:21 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 2:21 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
ammoniumpolysulfide
(9080-17-5)
ammoniumpolysulfide
(9080-17-5)
UN-nummer 2818
2818
Benaming en beschrijving 3.1.2 AMMONIUMPOLYSULFIDE, OPLOSSING
AMMONIUMPOLYSULFIDE, OPLOSSING
Klasse 2.2 8 8
Classificatiecode 2.2 CT1
CT1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
III
Etiketten 5.2.2 6.1+8 6.1+8
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 1 L
5 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E2
E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001 IBC02
P001 IBC03 R001
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP15
MP19
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T7
T4
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP2 TP1
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BN
L4BN
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (E)
3 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4
V12
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV13 CV28
CV13 CV28
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 86 86

Voetnoten

Bijtende stoffen
Bijtende stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
De in 4.2.1.9.2 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
bijtende of zwak bijtende stof, giftig.
bijtende of zwak bijtende stof, giftig.

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 2:21 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten