ammoniumpolysulfide Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 17:49

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ammoniumpolysulfide

 

Stofgegevens

CAS-nummer
9080-17-5
EG-nummer
232-989-1
UN-nummers
2818
2818

Engelse naam
ammonium polysulphides
Functionele stofgroepen
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst ADR
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 17:49

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

Potentiële ZZS

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Autorisaties en restricties
ammoniumpolysulfide
(9080-17-5)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII
ammoniumpolysulfide; anorganische ammoniumzouten
Beperkingsvoorwaarden volgens
En beperkingsvoorwaarden volgens

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 17:49

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 17:49

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR
ammoniumpolysulfide
(9080-17-5)
ammoniumpolysulfide
(9080-17-5)
UN-nummer 2818
2818
Benaming en beschrijving 3.1.2 AMMONIUMPOLYSULFIDE, OPLOSSING
AMMONIUMPOLYSULFIDE, OPLOSSING
Klasse 2.2 8 8
Classificatiecode 2.2 CT1
CT1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
III
Etiketten 5.2.2 6.1+8 6.1+8
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 1 L
5 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E2
E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001 IBC02
P001 IBC03 R001
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP15
MP19
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T7
T4
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP2 TP1
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BN
L4BN
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (E)
3 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4
V12
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV13 CV28
CV13 CV28
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 86 86

Voetnoten

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
ammoniumpolysulfide
(9080-17-5)
ammoniumpolysulfide
(9080-17-5)
UN-nummer 2818
2818
Benaming en beschrijving 3.1.2 AMMONIUMPOLYSULFIDE, OPLOSSING
AMMONIUMPOLYSULFIDE, OPLOSSING
GEVI-code 86 86
Stofindeling weg en spoor LT* LT*
Stofindeling water LT* (-1) LT* (-1)

Voetnoten