ethyldichloorsilaan | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/24/2021 om: 11:26 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Ethyldichloorsilaan

Stofgegevens

 
Stofnaam
ethyldichloorsilaan
Engelse naam
ethyldichlorosilane
CAS-nummer
1789-58-8
UN-nummer
1183
Synoniem
monoethyldichlorosilane
Molecuulformule
C2H6Cl2Si
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 10/24/2021 om: 11:26 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/24/2021 om: 11:26 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/24/2021 om: 11:26 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
ethyldichloorsilaan
(1789-58-8)
UN-nummer 1183
Benaming en beschrijving 3.1.2 ETHYLDICHLOORSILAAN
Klasse 2.2 4.3
Classificatiecode 2.2 WFC
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 I
Etiketten 5.2.2 3+4.3+8
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P401
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 RR7
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP2
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T14
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP2 TP7
ADR tanks: Tankcode 4.3 L10DH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE21 TM2 TM3 TU14 TU23
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 FL
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 0 (B/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V1
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV23
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S2 S20
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 X338

Voetnoten

Stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
Lucht moet met behulp van stikstof of met andere middelen uit de dampruimte worden verwijderd.
zeer brandbare, bijtende vloeistof, die op gevaarlijke wijze met water reageert. (Water mag niet worden gebruikt, behalve met toestemming van deskundigen).

Let op!

Geprint op: 10/24/2021 om: 11:26 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten