divinylether | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 18-6-2019 om: 7:05

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Divinylether

Stofgegevens

 
Stofnaam
divinylether
CAS-nummer
764-99-8
UN-nummer
1167
EG-nummer
212-133-3
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 18-6-2019 om: 7:05

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 18-6-2019 om: 7:05

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 18-6-2019 om: 7:05

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
divinylether
(764-99-8)
UN-nummer 1167
Benaming en beschrijving 3.1.2 DIVINYLETHER, GESTABILISEERD
Klasse 2.2 3
Classificatiecode 2.2 F1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 I
Etiketten 5.2.2 3
Bijzondere bepalingen 3.3 386
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E3
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP7 MP17
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T11
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP2
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BN
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 FL
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V8
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S2 S4 S20
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 339

Voetnoten

brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
zeer brandbare vloeistof, die aanleiding kan geven tot een spontane heftige reactie.

Let op!

Geprint op: 18-6-2019 om: 7:05

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten