ammoniumnitraat Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 19:08

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ammoniumnitraat

 

Stofgegevens

CAS-nummer
6484-52-2
EG-nummer
229-347-8
UN-nummers
0222
1942
2426
3375
3375

Engelse naam
ammonium-nitrate
Molecuulformule
H4-N2-O3
SMILES
[NH4+].[O-][N+]([O-])=O
Functionele stofgroepen
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst ADR
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 19:08

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

Potentiële ZZS

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Autorisaties en restricties
ammoniumnitraat
(6484-52-2)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII
Ammoniumnitraat (AN); anorganische ammoniumzouten
Beperkingsvoorwaarden volgens
En beperkingsvoorwaarden volgens

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 19:08

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 19:08

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR
ammoniumnitraat
(6484-52-2)
ammoniumnitraat
(6484-52-2)
ammoniumnitraat
(6484-52-2)
ammoniumnitraat
(6484-52-2)
ammoniumnitraat
(6484-52-2)
UN-nummer 0222
1942
2426
3375
3375
Benaming en beschrijving 3.1.2 AMMONIUMNITRAAT
AMMONIUMNITRAAT, met een totale hoeveelheid brandbare stoffen van ten hoogste 0,2% (met inbegrip van organische stoffen, berekend als koolstof) en zonder andere toegevoegde stof
AMMONIUMNITRAAT, VLOEIBAAR (warme geconcentreerde oplossing)
AMMONIUMNITRAAT-EMULSIE of AMMONIUMNITRAAT-SUSPENSIE of AMMONIUMNITRAAT-GEL, vast, tussenprodukt voor de bereiding van springstoffen
AMMONIUMNITRAAT-EMULSIE of AMMONIUMNITRAAT-SUSPENSIE of AMMONIUMNITRAAT-GEL, vloeibaar, tussenprodukt voor de bereiding van springstoffen
Klasse 2.2 1 5.1 5.1 5.1 5.1
Classificatiecode 2.2 1.1D
O2
O1
O2
O1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3
III
II
II
Etiketten 5.2.2 1 5.1 5.1 5.1 5.1
Bijzondere bepalingen 3.3 370 306 611 252 644 309
309
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
5 kg
0
0
0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
E1
E0
E2
E2
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P112b P112c IBC100
P002 IBC08 LP02 R001
P505 IBC02
P505 IBC02
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 B3 B17 PP47
B3
B16
B16
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP20
MP10
MP2
MP2
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2
BK1 BK2 T1 BK3
T7
T1
T1
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3
TP33 TP1 TP16 TP17 TP1 TP9 TP17 TP32 TP1 TP9 TP17 TP32
ADR tanks: Tankcode 4.3
SGAV
L4BV(+)
SGAV(+)
LGAV(+)
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4
TU3
TA1 TC3 TE9 TE10 TU3 TU12 TU29
TA1 TA3 TE10 TE23 TU3 TU12 TU39
TA1 TA3 TE10 TE23 TU3 TU12 TU39
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2
AT
AT
AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (B1000C)
3 (E)
0 (E)
2 (E)
2 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V2 V3
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Los gestort 7.3.3
AP6 AP7 VC1 VC2
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV1 CV2 CV3
CV24
CV24
CV24
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S1
S23
S23
S9 S23
S9 S23
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3
50 59 50 50

Voetnoten

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
ammoniumnitraat
(6484-52-2)
ammoniumnitraat
(6484-52-2)
ammoniumnitraat
(6484-52-2)
ammoniumnitraat
(6484-52-2)
ammoniumnitraat
(6484-52-2)
UN-nummer 0222
1942
2426
3375
3375
Benaming en beschrijving 3.1.2 AMMONIUMNITRAAT
AMMONIUMNITRAAT, met een totale hoeveelheid brandbare stoffen van ten hoogste 0,2% (met inbegrip van organische stoffen, berekend als koolstof) en zonder andere toegevoegde stof
AMMONIUMNITRAAT, VLOEIBAAR (warme geconcentreerde oplossing)
AMMONIUMNITRAAT-EMULSIE of AMMONIUMNITRAAT-SUSPENSIE of AMMONIUMNITRAAT-GEL, vast, tussenprodukt voor de bereiding van springstoffen
AMMONIUMNITRAAT-EMULSIE of AMMONIUMNITRAAT-SUSPENSIE of AMMONIUMNITRAAT-GEL, vloeibaar, tussenprodukt voor de bereiding van springstoffen
GEVI-code
50 59 50 50
Stofindeling weg en spoor EX NR NR NR NR
Stofindeling water EX NR NR NR NR

Voetnoten