ammoniumnitraat | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 26-6-2019 om: 22:37

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Ammoniumnitraat

Stofgegevens

 
Stofnaam
ammoniumnitraat
Engelse naam
ammonium-nitrate
CAS-nummer
6484-52-2
UN-nummer
0222; 1942; 2426; 3375; 3375
EG-nummer
229-347-8
Molecuulformule
H3-N .H-N-O3
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van ammoniumnitraat
Functionele stofgroep
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 26-6-2019 om: 22:37

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Potentiële ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Potentiële ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Autorisaties en restricties
ammoniumnitraat
(6484-52-2)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII Ammoniumnitraat (AN); anorganische ammoniumzouten
Beperkingsvoorwaarden volgens REACH Annex XVII
En beperkingsvoorwaarden volgens REACH Bijlage XVII, 65. anorganische ammoniumzouten

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 26-6-2019 om: 22:37

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 26-6-2019 om: 22:37

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
ammoniumnitraat
(6484-52-2)
ammoniumnitraat
(6484-52-2)
ammoniumnitraat
(6484-52-2)
ammoniumnitraat
(6484-52-2)
ammoniumnitraat
(6484-52-2)
UN-nummer 0222
1942
2426
3375
3375
Benaming en beschrijving 3.1.2 AMMONIUMNITRAAT
AMMONIUMNITRAAT, met een totale hoeveelheid brandbare stoffen van ten hoogste 0,2% (met inbegrip van organische stoffen, berekend als koolstof) en zonder andere toegevoegde stof
AMMONIUMNITRAAT, VLOEIBAAR, warme geconcentreerde oplossing met een concentratie hoger dan 80 procent maar ten hoogste 93 procent
AMMONIUMNITRAAT-EMULSIE of AMMONIUMNITRAAT-SUSPENSIE of AMMONIUMNITRAAT-GEL, vast, tussenprodukt voor de bereiding van springstoffen
AMMONIUMNITRAAT-EMULSIE of AMMONIUMNITRAAT-SUSPENSIE of AMMONIUMNITRAAT-GEL, vloeibaar, tussenprodukt voor de bereiding van springstoffen
Klasse 2.2 1
5.1
5.1
5.1
5.1
Classificatiecode 2.2 1.1D
O2
O1
O2
O1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3
III
II
II
Etiketten 5.2.2 1 5.1 5.1 5.1 5.1
Bijzondere bepalingen 3.3 370
306 611
252 644
309
309
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
5 kg
0
0
0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
E1
E0
E2
E2
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 IBC100 P112b P112c
IBC08 LP02 P002 R001
IBC02 P505
IBC02 P505
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 B3 B17 PP47
B3
B16
B16
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP20
MP10
MP2
MP2
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2
BK1 BK2 T1 BK3
T7
T1
T1
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3
TP33
TP1 TP16 TP17
TP1 TP9 TP17 TP32
TP1 TP9 TP17 TP32
ADR tanks: Tankcode 4.3
SGAV
L4BV(+)
SGAV(+)
LGAV(+)
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4
TU3
TA1 TC3 TE9 TE10 TU3 TU12 TU29
TA1 TA3 TE10 TE23 TU3 TU12 TU39
TA1 TA3 TE10 TE23 TU3 TU12 TU39
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2
AT
AT
AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (B1000C)
3 (E)
0 (E)
2 (E)
2 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V2 V3
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Los gestort 7.3.3
AP6 AP7 VC1 VC2
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV1 CV2 CV3
CV24
CV24
CV24
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S1
S23
S23
S9 S23
S9 S23
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3
50 59 50 50

Voetnoten

ontplofbare stoffen en voorwerpen
ontplofbare stoffen en voorwerpen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende (verbranding bevorderende) stof.
oxiderende (verbranding bevorderende) stof, die aanleiding kan geven tot een spontane heftige reactie.
oxiderende (verbranding bevorderende) stof.
oxiderende (verbranding bevorderende) stof.

Let op!

Geprint op: 26-6-2019 om: 22:37

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten