dimethylcarbonaat | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/23/2019 om: 5:13 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Dimethylcarbonaat

Stofgegevens

 
Stofnaam
dimethylcarbonaat
Engelse naam
dimethylcarbonate
CAS-nummer
616-38-6
UN-nummer
1161
EG-nummer
210-478-4
Molecuulformule
C3H6O3
SMILES
COC(=O)OC
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 10/23/2019 om: 5:13 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/23/2019 om: 5:13 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/23/2019 om: 5:13 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
dimethylcarbonaat
(616-38-6)
UN-nummer 1161
Benaming en beschrijving 3.1.2 DIMETHYLCARBONAAT
Klasse 2.2 3
Classificatiecode 2.2 F1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
Etiketten 5.2.2 3
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 1 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E2
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P010 IBC02 R001
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP19
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T4
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP1 TP7
ADR tanks: Tankcode 4.3 LGBF
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 FL
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S2 S20
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 33

Voetnoten

Brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
De in 4.2.1.9.2 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
Lucht moet met behulp van stikstof of met andere middelen uit de dampruimte worden verwijderd.
zeer brandbare vloeistof (vlampunt lager dan 23 °C).

Let op!

Geprint op: 10/23/2019 om: 5:13 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten