dimethylcarbonaat | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 17-6-2019 om: 14:40

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Dimethylcarbonaat

Stofgegevens

 
Stofnaam
dimethylcarbonaat
Engelse naam
dimethylcarbonate
CAS-nummer
616-38-6
UN-nummer
1161
EG-nummer
210-478-4
Molecuulformule
C3H6O3
SMILES
COC(=O)OC
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 17-6-2019 om: 14:40

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 17-6-2019 om: 14:40

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 17-6-2019 om: 14:40

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
dimethylcarbonaat
(616-38-6)
UN-nummer 1161
Benaming en beschrijving 3.1.2 DIMETHYLCARBONAAT
Klasse 2.2 3
Classificatiecode 2.2 F1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
Etiketten 5.2.2 3
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 1 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E2
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 IBC02 P010 R001
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP19
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T4
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP1 TP7
ADR tanks: Tankcode 4.3 LGBF
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 FL
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S2 S20
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 33

Voetnoten

brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
zeer brandbare vloeistof (vlampunt lager dan 23 °C).

Let op!

Geprint op: 17-6-2019 om: 14:40

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten