crotonyleen | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/25/2021 om: 12:06 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Crotonyleen

Stofgegevens

 
Stofnaam
crotonyleen
CAS-nummer
503-17-3
UN-nummer
1144
Synoniem
butyn-2
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 10/25/2021 om: 12:06 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/25/2021 om: 12:06 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/25/2021 om: 12:06 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
crotonyleen
(503-17-3)
UN-nummer 1144
Benaming en beschrijving 3.1.2 CROTONYLEEN (butyn-2)
Klasse 2.2 3
Classificatiecode 2.2 F1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 I
Etiketten 5.2.2 3
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E3
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP7 MP17
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T11
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP2
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BN
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 FL
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S2 S20
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 339

Voetnoten

Brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
zeer brandbare vloeistof, die aanleiding kan geven tot een spontane heftige reactie.

Let op!

Geprint op: 10/25/2021 om: 12:06 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten