ammonium Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 07:36

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ammonium

 

Stofgegevens

CAS-nummer
14798-03-9
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
ammonium
Synoniemen
NH4-N
ammonium-N
Aquo-code
NH4
SIKB-id
289
Molecuulformule
H4-N
SMILES
[NH4+]
Functionele stofgroepen
nutriënten en eutrofiëringsparameters
Lijst Autorisaties en restricties
KRW specifiek verontreinigende stoffen

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 07:36

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

Potentiële ZZS

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Autorisaties en restricties
ammonium
(14798-03-9)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII
anorganische ammoniumzouten
Beperkingsvoorwaarden volgens

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 07:36

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm ammonium
(14798-03-9)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren wettelijk JG-MKN (totaal)
0,304 mg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren wettelijk MAC-MKN (totaal)
0,608 mg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren wettelijk JG-MKN (totaal)
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren wettelijk MAC-MKN (totaal)
Milieu Oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding Oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding (gericht op waterbeheerder)
1,5 mg/l
Milieu Oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding Oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding (gericht tot het drinkwaterbedrijf)
1,5 mg/l
Mens Drinkwater Drinkwaterkwaliteitseis - Indicatoren - Bedrijfstechnische parameters
0,20 mg/l

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 07:36

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid