1-penteen Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 15:42

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

1-penteen

 

Stofgegevens

CAS-nummer
109-67-1
EG-nummer
203-694-5
UN-nummer
1108
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
1-pentene
Synoniemen
n-amyleen
penteen-1
1-pentyleen
Molecuulformule
C5-H10
SMILES
CCCC=C
Functionele stofgroepen
Lijst ADR
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 15:42

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 15:42

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 15:42

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR
1-penteen
(109-67-1)
UN-nummer 1108
Benaming en beschrijving 3.1.2 PENTEEN-1 (n-AMYLEEN)
Klasse 2.2 3
Classificatiecode 2.2 F1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 I
Etiketten 5.2.2 3
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E3
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP7 MP17
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T11
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP2
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BN
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 FL
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S2 S20
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 33

Voetnoten

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
1-penteen
(109-67-1)
UN-nummer 1108
Benaming en beschrijving 3.1.2 PENTEEN-1 (n-AMYLEEN)
GEVI-code 33
Stofindeling weg en spoor LF2
Stofindeling water LF2

Voetnoten