allylbromide Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 17:08

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

allylbromide

 

Stofgegevens

CAS-nummer
106-95-6
EG-nummer
203-446-6
UN-nummer
1099
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Molecuulformule
C3-H5-Br
SMILES
BrCC=C
Functionele stofgroepen
Stoffenlijst rampeninterventiewaarden
Lijst ADR
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 17:08

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 17:08

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm allylbromide
(106-95-6)
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 1 uur
10 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 1 uur
100 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 1 uur
500 mg/m3

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 17:08

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
allylbromide
(106-95-6)
Specifieke naam ECHA
3-bromopropene
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR
allylbromide
(106-95-6)
UN-nummer 1099
Benaming en beschrijving 3.1.2 ALLYLBROMIDE
Klasse 2.2 3
Classificatiecode 2.2 FT1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 I
Etiketten 5.2.2 3+6.1
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP7 MP17
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T14
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP2
ADR tanks: Tankcode 4.3 L10CH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE21 TU14 TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 FL
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (C/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S2 S22
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 336

Voetnoten

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
allylbromide
(106-95-6)
UN-nummer 1099
Benaming en beschrijving 3.1.2 ALLYLBROMIDE
GEVI-code 336
Stofindeling weg en spoor LF2/LT2
Stofindeling water LNR

Voetnoten