ammoniak Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 04:43

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ammoniak

 

Stofgegevens

CAS-nummer
7664-41-7
EG-nummer
231-635-3
UN-nummers
1005
2073
2672
3318
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
ammonia
Aquo-code
NH3
SIKB-id
288
Molecuulformule
H3-N
SMILES
N
Functionele stofgroepen
Stoffenlijst rampeninterventiewaarden
Lijst E-PRTR
Lijst ADR
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst RIVM stofadviezen
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 04:43

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

Potentiële ZZS

RIVM stofadviezen

RIVM stofadviezen
ammoniak
(7664-41-7)
Stofadvies
beschikbaar

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
ammoniak
(7664-41-7)
Stofklasse voor luchtemissies
Emissiegrenswaarde
5 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

E-PRTR
ammoniak
(7664-41-7)
Specifieke stofnaam op EPRTR
Ammoniak (NH3)
Drempelwaarde voor uitstoot in de lucht
Drempelwaarde voor uitstoot in water

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 04:43

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm ammoniak
(7664-41-7)
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur
14 mg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur, ppm
20 ppm
Mens Grenswaarde werknemer TGG 15 min
36 mg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 15 min, ppm
50 ppm
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 10 min
21 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 10 min
200 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 10 min
1.900 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 30 min
21 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 30 min
200 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 30 min
1.100 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 1 uur
21 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 1 uur
140 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 1 uur
780 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Level of distinct odour awareness (LOA)
1,7 mg/m3

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 04:43

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR
ammoniak
(7664-41-7)
ammoniak
(7664-41-7)
ammoniak
(7664-41-7)
ammoniak
(7664-41-7)
UN-nummer 2073
3318
2672
1005
Benaming en beschrijving 3.1.2 AMMONIAK, OPLOSSING in water, met een relatieve dichtheid bij 15 °C lager dan 0,880, met meer dan 35 % doch ten hoogste 50% ammoniak
AMMONIAK, OPLOSSING in water, met een relatieve dichtheid bij 15 °C lager dan 0,880, met meer dan 50 % ammoniak
AMMONIAK, OPLOSSING in water, relatieve dichtheid tussen 0,880 en 0,957 bij 15 °C, met meer dan 10% maar ten hoogste 35% ammoniak
AMMONIAK, WATERVRIJ
Klasse 2.2 2 2 8 2
Classificatiecode 2.2 4A
4TC
C5
2TC
Verpakkingsgroep 2.1.1.3
III
Etiketten 5.2.2 2.2 2.3+8 8 2.3+8
Bijzondere bepalingen 3.3 532 23 543 23 379
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 120 ml
0
5 L
0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
E0
E1
E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P200
P200
P001 IBC03 LP01 R001
P200
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP9
MP9
MP19
MP9
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 (M)
(M) T50
T7
(M) T50
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3
TP1
ADR tanks: Tankcode 4.3 PxBN(M)
PxBH(M)
L4BN
PxBH(M)
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TA4 TT9
TA4 TT9
TA4 TT8 TT9
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 3 (E)
1 (C/D)
3 (E)
1 (C/D)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4
V12
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV9 CV10
CV9 CV10
CV9 CV10 CV36
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5
S14
S14
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 20 268 80 268

Voetnoten

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
ammoniak
(7664-41-7)
ammoniak
(7664-41-7)
ammoniak
(7664-41-7)
ammoniak
(7664-41-7)
UN-nummer 2073
3318
2672
1005
Benaming en beschrijving 3.1.2 AMMONIAK, OPLOSSING in water, met een relatieve dichtheid bij 15 °C lager dan 0,880, met meer dan 35 % doch ten hoogste 50% ammoniak
AMMONIAK, OPLOSSING in water, met een relatieve dichtheid bij 15 °C lager dan 0,880, met meer dan 50 % ammoniak
AMMONIAK, OPLOSSING in water, relatieve dichtheid tussen 0,880 en 0,957 bij 15 °C, met meer dan 10% maar ten hoogste 35% ammoniak
AMMONIAK, WATERVRIJ
GEVI-code 20 268 80 268
Stofindeling weg en spoor GT3 GT3 LNR GT3
Stofindeling water GT3 GT3 LNR GT3

Voetnoten