trimethylamine | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 5/13/2021 om: 8:16 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Trimethylamine

Stofgegevens

 
Stofnaam
trimethylamine
CAS-nummer
75-50-3
UN-nummer
1083; 1297; 1297; 1297
EG-nummer
200-875-0
Aquo-code
TC1yAe
SIKB-id
4787
Functionele stofgroep
Stoffenlijst rampeninterventiewaarden
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 5/13/2021 om: 8:16 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/13/2021 om: 8:16 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm trimethylamine
(75-50-3)
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 10 min 20 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 10 min 590 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 10 min 1.900 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 30 min 20 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 30 min 380 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 30 min 1.200 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 1 uur 20 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 1 uur 290 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 1 uur 940 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Level of distinct odour awareness (LOA) 0,00124 mg/m3
 

Toelichtende voetnoot

133:

De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) geeft de luchtconcentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.

134:

De alarmeringsgrenswaarde (AGW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen.

135:

De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan.

136:

De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) geeft de luchtconcentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.

137:

De alarmeringsgrenswaarde (AGW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen.

138:

De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan.

139:

De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) geeft de luchtconcentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.

140:

De alarmeringsgrenswaarde (AGW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen.

141:

De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan.

152:

De level of distinct odour awareness (LOA) geeft de luchtconcentratie van een stof waar de geur van de stof duidelijk wordt waargenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 5/13/2021 om: 8:16 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
trimethylamine
(75-50-3)
trimethylamine
(75-50-3)
trimethylamine
(75-50-3)
trimethylamine
(75-50-3)
UN-nummer 1297
1297
1297
1083
Benaming en beschrijving 3.1.2 TRIMETHYLAMINE, OPLOSSING IN WATER, met ten hoogste 50 massa- procent trimethylamine
TRIMETHYLAMINE, OPLOSSING IN WATER, met ten hoogste 50 massa- procent trimethylamine
TRIMETHYLAMINE, OPLOSSING IN WATER, met ten hoogste 50 massa- procent trimethylamine
TRIMETHYLAMINE, WATERVRIJ
Klasse 2.2 3 3 3 2
Classificatiecode 2.2 FC
FC
FC
2F
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 I
II
III
Etiketten 5.2.2 3+8 3+8 3+8 2.1
Bijzondere bepalingen 3.3
662
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
1 L
5 L
0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
E2
E1
E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001
P001 IBC02
P001 IBC03 R001
P200
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP7 MP17
MP19
MP19
MP9
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T11
T7
T7
(M) T50
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP1 TP1 TP1
ADR tanks: Tankcode 4.3 L10CH
L4BH
L4BN
PxBN(M)
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE21 TU14
TA4 TT9
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 FL
FL
FL
FL
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (C/E)
2 (D/E)
3 (D/E)
2 (B/D)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4
V12
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11
CV9 CV10 CV36
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S2 S20
S2 S20
S2
S2 S20
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 338 338 38 23

Voetnoten

Brandbare vloeistoffen
Brandbare vloeistoffen
Brandbare vloeistoffen
Gassen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
brandbare gassen
brandbare gassen
De in 4.2.1.9.2 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
De in 4.2.1.9.2 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
De in 4.2.1.9.2 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
zeer brandbare vloeistof, bijtend.
zeer brandbare vloeistof, bijtend.
brandbare vloeistof (vlampunt tussen 23 °C en 60 °C, grenswaarden inbegrepen), zwak bijtend of voor zelfverhitting vatbare vloeistof, bijtend.
brandbaar gas

Let op!

Geprint op: 5/13/2021 om: 8:16 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten