petroleumgassen | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 18-8-2019 om: 17:27

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Petroleumgassen

Stofgegevens

 
Stofnaam
petroleumgassen
UN-nummer
1075
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 18-8-2019 om: 17:27

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 18-8-2019 om: 17:27

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 18-8-2019 om: 17:27

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
petroleumgassen
UN-nummer 1075
Benaming en beschrijving 3.1.2 PETROLEUMGASSEN, VLOEIBAAR GEMAAKT
Klasse 2.2 2
Classificatiecode 2.2 2F
Etiketten 5.2.2 2.1
Bijzondere bepalingen 3.3 274 392 583 639 662 674
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P200
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP9
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 (M) T50
ADR tanks: Tankcode 4.3 PxBN(M)
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TA4 TT9 TT11
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 FL
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (B/D)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV9 CV10 CV36
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S2 S20
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 23

Voetnoten

Gassen
brandbare gassen
brandbare gassen
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
Zie 2.2.2.3, classificatiecode 2F, UN-nummer 1965, Opmerking 2.
brandbaar gas

Let op!

Geprint op: 18-8-2019 om: 17:27

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten