zuurstof | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 5/13/2021 om: 11:03 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Zuurstof

Stofgegevens

 
Stofnaam
zuurstof
CAS-nummer
7782-44-7
UN-nummer
1072; 1073
Aquo-code
O2
SIKB-id
1701
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 5/13/2021 om: 11:03 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/13/2021 om: 11:03 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm zuurstof
(7782-44-7)
Milieu Oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding Oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding (gericht op waterbeheerder) ≥ 5 mg/l
Milieu Oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding Oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding (gericht tot het drinkwaterbedrijf) ≥ 5 mg/l
Mens Drinkwater Drinkwaterkwaliteitseis - Indicatoren - Bedrijfstechnische parameters > 2 mg/l
 

Toelichtende voetnoot

183:

Europese milieukwaliteitseis voor oppervlaktewater dat wordt gebruikt voor de bereiding van voor menselijke consumptie bestemd water.

186:

Kwaliteitseisen voor oppervlaktewater bestemd voor de bereiding van drinkwater.

Voetnoten

1:

als mg O2/l

opgelost

2:

als mg O2/l

opgelost

Let op!

Geprint op: 5/13/2021 om: 11:03 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
zuurstof
(7782-44-7)
zuurstof
(7782-44-7)
UN-nummer 1072
1073
Benaming en beschrijving 3.1.2 ZUURSTOF, SAMENGEPERST
ZUURSTOF, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR
Klasse 2.2 2 2
Classificatiecode 2.2 1O
3O
Etiketten 5.2.2 2.2+5.1 2.2+5.1
Bijzondere bepalingen 3.3 355 655 662
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P200
P203
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP9
MP9
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 (M)
T75
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3
TP5 TP22
ADR tanks: Tankcode 4.3 CxBN(M)
RxBN
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TA4 TT9
TA4 TT9 TU7 TU19
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 3 (E)
3 (C/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4
V5
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV9 CV10 CV36
CV9 CV11 CV36
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5
S20
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 25 225

Voetnoten

Gassen
Gassen
niet brandbare, niet giftige gassen
niet brandbare, niet giftige gassen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
niet brandbare, niet giftige gassen
niet brandbare, niet giftige gassen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
Zuurstofflessen voor gebruik in noodgevallen, die onder deze positie worden vervoerd mogen gemonteerde activeringspatronen bevatten (patronen voor technische doeleinden van subklasse 1.4, compatibiliteitsgroep C of S), zonder dat de indeling in klasse 2 wordt gewijzigd onder voorwaarde dat de totale hoeveelheid van de deflagrerende (voortdrijvende) ontplofbare stoffen 3,2 g per zuurstoffles niet overschrijdt. De flessen waarop de activeringspatronen zijn gemonteerd, gereed voor vervoer, moeten zijn voorzien van een doeltreffend middel ter voorkoming van activering door onachtzaamheid.
Flessen en de sluitingen daarvan die zijn ontworpen, geconstrueerd, goedgekeurd en gekenmerkt overeenkomstig Richtlijn 97/23/EG4 of Richtlijn 2014/68/EU5 en gebruikt voor ademhalingstoestellen mogen worden vervoerd zonder dat zij overeenkomen met hoofdstuk 6.2, onder voorwaarde dat zij zijn onderworpen aan onderzoeken en beproevingen omschreven in 6.2.1.6.1 en dat de termijn tussen de beproevingen aangegeven in verpakkingsinstructie P200 in 4.1.4.1 niet is overschreden. De druk gebruikt voor de hydraulische drukproef is de druk aangegeven op de fles overeenkomstig Richtlijn 97/23/EG of Richtlijn 2014/68/EU.
Aan de vullingsgraad, voorgeschreven in 4.2.3.6, moet worden voldaan.
Smeermiddelen voor scharnieren of andere voorzieningen moeten ten opzichte van zuurstof inert zijn.
oxiderend (verbranding bevorderend) gas.
sterk gekoeld vloeibaar gemaakt gas, oxiderend (verbranding bevorderend).

Let op!

Geprint op: 5/13/2021 om: 11:03 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten