neon | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 26-4-2019 om: 16:16

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Neon

Stofgegevens

 
Stofnaam
neon
CAS-nummer
7440-01-9
UN-nummer
1065; 1913
Aquo-code
Ne
SIKB-id
4242
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 26-4-2019 om: 16:16

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 26-4-2019 om: 16:16

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 26-4-2019 om: 16:16

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
neon
(7440-01-9)
neon
(7440-01-9)
UN-nummer 1065
1913
Benaming en beschrijving 3.1.2 NEON, SAMENGEPERST
NEON, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR
Klasse 2.2 2
2
Classificatiecode 2.2 1A
3A
Etiketten 5.2.2 2.2 2.2
Bijzondere bepalingen 3.3 378 662
593
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 120 ml
120 ml
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E1
E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P200
P203
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP9
MP9
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 (M)
T75
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3
TP5
ADR tanks: Tankcode 4.3 CxBN(M)
RxBN
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TA4 TT9
TA4 TT9 TU19
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 3 (E)
3 (C/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4
V5
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV9 CV10 CV36
CV9 CV11 CV36
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5
S20
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 20 22

Voetnoten

niet brandbare, niet giftige gassen
niet brandbare, niet giftige gassen
niet brandbare, niet giftige gassen
niet brandbare, niet giftige gassen
verstikkend gas of gas dat geen bijkomend gevaar vertoont.
sterk gekoeld, vloeibaar gemaakt gas, verstikkend.

Let op!

Geprint op: 26-4-2019 om: 16:16

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten