amitrol | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 1:08

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Amitrol

Stofgegevens

 
Stofnaam
amitrol
Engelse naam
amitrole
CAS-nummer
61-82-5
EG-nummer
200-521-5
Aquo-code
amtl
SIKB-id
287
Synoniem
3-amino-1,2,4-triazol
Amitrol (ISO) / 3-amino-1,2,4-triazool
Molecuulformule
C2-H4-N4
SMILES
N=C1N=CNN1
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van amitrol
Functionele stofgroep
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Gewasbeschermingsmiddelen
herbiciden
Lijst SZW
Chemische stofgroep
triazolen
diazolen

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 1:08

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 1:08

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm amitrol
(61-82-5)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR (opgelost) 3,2 µg/l
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur 0,2 mg/m3
 

Toelichtende voetnoot

102:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

10:

tijdgewogen gemiddelde

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 1:08

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 1:08

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen.
SZW
amitrol
(61-82-5)
Specifieke naam op SZW-lijst Amitrol (ISO) / 3-amino-1,2,4-triazool
SZW-lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2019-38

Toelichtende voetnoten