amitrol | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/19/2021 om: 2:10 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Amitrol

Stofgegevens

 
Stofnaam
amitrol
Engelse naam
amitrole
CAS-nummer
61-82-5
EG-nummer
200-521-5
Aquo-code
amtl
SIKB-id
287
Synoniem
3-amino-1,2,4-triazol
Amitrol (ISO) / 3-amino-1,2,4-triazool
Molecuulformule
C2-H4-N4
SMILES
N=C1N=CNN1
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van amitrol
Functionele stofgroep
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Gewasbeschermingsmiddelen
Lijst CMR-stoffen SZW

Let op!

Geprint op: 10/19/2021 om: 2:10 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/19/2021 om: 2:10 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm amitrol
(61-82-5)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR (opgelost) 3,2 µg/l
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur 0,2 mg/m3
 

Toelichtende voetnoot

102:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

10:

tijdgewogen gemiddelde

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 10/19/2021 om: 2:10 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/19/2021 om: 2:10 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen.
CMR-stoffen SZW
amitrol
(61-82-5)
Specifieke naam op SZW-lijst Amitrol (ISO) / 3-amino-1,2,4-triazool
SZW-lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2021-31285

Toelichtende voetnoten