ethaan | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/25/2021 om: 12:20 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Ethaan

Stofgegevens

 
Stofnaam
ethaan
Engelse naam
ethane
CAS-nummer
74-84-0
UN-nummer
1035; 1961
EG-nummer
200-814-8
Aquo-code
C2a
SIKB-id
715
Synoniem
dimethyl
Molecuulformule
C2-H6
SMILES
CC
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 10/25/2021 om: 12:20 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/25/2021 om: 12:20 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/25/2021 om: 12:20 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
ethaan
(74-84-0)
ethaan
(74-84-0)
UN-nummer 1035
1961
Benaming en beschrijving 3.1.2 ETHAAN
ETHAAN, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR
Klasse 2.2 2 2
Classificatiecode 2.2 2F
3F
Etiketten 5.2.2 2.1 2.1
Bijzondere bepalingen 3.3 662
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P200
P203
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP9
MP9
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 (M)
T75
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3
TP5
ADR tanks: Tankcode 4.3 PxBN(M)
RxBN
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TA4 TT9
TA4 TT9 TU18
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 FL
FL
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (B/D)
2 (B/D)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4
V5
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV9 CV10 CV36
CV9 CV11 CV36
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S2 S20
S2 S17
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 23 223

Voetnoten

Gassen
Gassen
brandbare gassen
brandbare gassen
brandbare gassen
brandbare gassen
Aan de vullingsgraad, voorgeschreven in 4.2.3.6, moet worden voldaan.
brandbaar gas
sterk gekoeld vloeibaar gemaakt gas, brandbaar.

Let op!

Geprint op: 10/25/2021 om: 12:20 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten