dichloordifluormethaan | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/16/2021 om: 6:16 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Dichloordifluormethaan

Stofgegevens

 
Stofnaam
dichloordifluormethaan
CAS-nummer
75-71-8
UN-nummer
1028; 2602
EG-nummer
200-893-9
Aquo-code
CFK12
SIKB-id
802
Functionele stofgroep
Stoffenlijst rampeninterventiewaarden
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 10/16/2021 om: 6:16 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/16/2021 om: 6:16 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm dichloordifluormethaan
(75-71-8)
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 1 uur ?
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 1 uur 50.000 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 1 uur 100.000 mg/m3
 

Toelichtende voetnoot

139:

De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) geeft de luchtconcentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.

140:

De alarmeringsgrenswaarde (AGW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen.

141:

De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan.

Voetnoten

1:

Geen gegevens

Let op!

Geprint op: 10/16/2021 om: 6:16 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
dichloordifluormethaan
(75-71-8)
dichloordifluormethaan
(75-71-8)
UN-nummer 1028
2602
Benaming en beschrijving 3.1.2 DICHLOORDIFLUORMETHAAN (KOELGAS R 12)
DICHLOORDIFLUORMETHAAN EN 1,1-DIFLUORETHAAN, AZEOTROPISCH MENGSEL, dat ca. 74 procent dichloordifluormethaan bevat (KOELGAS R 500)
Klasse 2.2 2 2
Classificatiecode 2.2 2A
2A
Etiketten 5.2.2 2.2 2.2
Bijzondere bepalingen 3.3 662
662
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 120 ml
120 ml
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E1
E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P200
P200
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP9
MP9
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 (M) T50
(M) T50
ADR tanks: Tankcode 4.3 PxBN(M)
PxBN(M)
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TA4 TT9
TA4 TT9
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 3 (C/E)
3 (C/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV9 CV10 CV36
CV9 CV10 CV36
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 20 20

Voetnoten

Gassen
Gassen
niet brandbare, niet giftige gassen
niet brandbare, niet giftige gassen
niet brandbare, niet giftige gassen
niet brandbare, niet giftige gassen
verstikkend gas of gas dat geen bijkomend gevaar vertoont.
verstikkend gas of gas dat geen bijkomend gevaar vertoont.

Let op!

Geprint op: 10/16/2021 om: 6:16 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten