chloortrifluormethaan Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 05/10/2023 om: 00:07

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Chloortrifluormethaan

 
Stofgegevens
Stofnaam chloortrifluormethaan
Engelse naam chlorotrifluoromethane
CAS-nummer 75-72-9
UN-nummer 1022
2599
EG-nummer 200-894-4
ECHA stofinformatie Substance Infocard
Aquo-code CFK13
SIKB-id 3407
Molecuulformule C-Cl-F3
SMILES FC(F)(F)Cl
Structuurformule Structuurformule wordt geladen…
Functionele stofgroep Stoffenlijst rampeninterventiewaarden
Lijst ADR
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 05/10/2023 om: 00:07

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen gegevens voor de geselecteerde stoffenlijst(en). Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 05/10/2023 om: 00:07

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm chloortrifluormethaan
(75-72-9)
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 1 uur ?
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 1 uur 100.000 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 1 uur 1.000.000 mg/m3

Toelichtende voetnoot

139:

De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) geeft de luchtconcentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.

140:

De alarmeringsgrenswaarde (AGW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen.

141:

De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan.

Voetnoten

1:

Geen gegevens

Let op!

Geprint op: 05/10/2023 om: 00:07

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
chloortrifluormethaan
(75-72-9)
chloortrifluormethaan
(75-72-9)
UN-nummer 1022
2599
Benaming en beschrijving 3.1.2 CHLOORTRIFLUORMETHAAN (KOELGAS R 13)
CHLOORTRIFLUORMETHAAN EN TRIFLUORMETHAAN, AZEOTROPISCH MENGSEL, dat ca. 60 % chloortrifluormethaan bevat (KOELGAS R 503)
Klasse 2.2 2 2
Classificatiecode 2.2 2A
2A
Etiketten 5.2.2 2.2 2.2
Bijzondere bepalingen 3.3 662
662
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 120 ml
120 ml
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E1
E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P200
P200
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP9
MP9
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 (M)
(M)
ADR tanks: Tankcode 4.3 PxBN(M)
PxBN(M)
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TA4 TT9
TA4 TT9
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 3 (C/E)
3 (C/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV9 CV10 CV36
CV9 CV10 CV36
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 20 20

Voetnoten

Gassen
Gassen
niet brandbare, niet giftige gassen
niet brandbare, niet giftige gassen
niet brandbare, niet giftige gassen
niet brandbare, niet giftige gassen
verstikkend gas of gas dat geen bijkomend gevaar vertoont.
verstikkend gas of gas dat geen bijkomend gevaar vertoont.
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
chloortrifluormethaan
(75-72-9)
chloortrifluormethaan
(75-72-9)
UN-nummer 1022
2599
Benaming en beschrijving 3.1.2 CHLOORTRIFLUORMETHAAN (KOELGAS R 13)
CHLOORTRIFLUORMETHAAN EN TRIFLUORMETHAAN, AZEOTROPISCH MENGSEL, dat ca. 60 % chloortrifluormethaan bevat (KOELGAS R 503)
GEVI-code 20 20
Stofindeling weg en spoor GNRP GNRP
Stofindeling water GNRP GNRP

Voetnoten

verstikkend gas of gas dat geen bijkomend gevaar vertoont
verstikkend gas of gas dat geen bijkomend gevaar vertoont
Tot vloeistof verdicht gas, niet relevant
Tot vloeistof verdicht gas, niet relevant
Tot vloeistof verdicht gas, niet relevant
Tot vloeistof verdicht gas, niet relevant
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten