argon Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 23-4-2024 om: 04:11

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

argon

 
Stofgegevens
Stofnaam argon
CAS-nummer 7440-37-1
UN-nummer 1006
1951
ECHA stofinformatie Substance Infocard
Aquo-code Ar
SIKB-id 3177
Molecuulformule Ar
SMILES [Ar]
Structuurformule Structuurformule wordt geladen…
Functionele stofgroep Lijst ADR
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 23-4-2024 om: 04:11

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen gegevens voor de geselecteerde stoffenlijst(en). Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 23-4-2024 om: 04:11

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 23-4-2024 om: 04:11

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
argon
(7440-37-1)
argon
(7440-37-1)
UN-nummer 1006
1951
Benaming en beschrijving 3.1.2 ARGON, SAMENGEPERST
ARGON, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR
Klasse 2.2 2 2
Classificatiecode 2.2 1A
3A
Etiketten 5.2.2 2.2 2.2
Bijzondere bepalingen 3.3 378 392 653 662 593
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 120 ml
120 ml
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E1
E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P200
P203
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP9
MP9
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 (M)
T75
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3
TP5
ADR tanks: Tankcode 4.3 CxBN(M)
RxBN
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TA4 TT9
TA4 TT9 TU19
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 3 (E)
3 (C/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4
V5
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV9 CV10 CV36
CV9 CV11 CV36
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5
S20
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 20 22

Voetnoten

Gassen
Gassen
niet brandbare, niet giftige gassen
niet brandbare, niet giftige gassen
niet brandbare, niet giftige gassen
niet brandbare, niet giftige gassen
Het vervoer van dit gas in flessen waarbij het product van beproevingsdruk en inhoud hoogstens 15,2 MPa.liter (152 bar.liter) bedraagt, is niet onderworpen aan de andere bepalingen van het ADR, indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: – de bepalingen voor de constructie en beproeving van flessen zijn in acht genomen; – de flessen zijn geplaatst in buitenverpakkingen die tenminste voldoen aan de voorschriften van deel 4 voor samengestelde verpakkingen. De algemene verpakkingsvoorschriften van 4.1.1.1, 4.1.1.2 en 4.1.1.5 tot en met 4.1.1.7 moeten in acht worden genomen; – de flessen zijn niet gezamenlijk verpakt met andere gevaarlijke goederen; – de totale bruto massa van een collo is niet groter is dan 30 kg; en – ieder collo is duidelijk en duurzaam gekenmerkt met "UN 1006" voor argon, samengeperst, “UN 1013” voor kooldioxide, "UN 1046" voor helium, samengeperst, of ”UN 1066” voor stikstof, samengeperst; dit kenmerk moet geplaatst zijn binnen een door een lijn gevormd, op een punt staand vierkant met afmetingen van ten minste 100 mm x 100 mm.
Dit gas, bestemd voor het koelen van bijv. medische of biologische monsters, is, indien het zich bevindt in dubbelwandige houders die aan de voorwaarden van verpakkingsinstructie P203, onderdeel (6) van de voorschriften voor open cryo-houders, van 4.1.4.1 voldoen, niet onderworpen aan de voorschriften van het ADR, met uitzondering van het bepaalde in 5.5.3.
Aan de vullingsgraad, voorgeschreven in 4.2.3.6, moet worden voldaan.
verstikkend gas of gas dat geen bijkomend gevaar vertoont.
sterk gekoeld, vloeibaar gemaakt gas, verstikkend.
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
argon
(7440-37-1)
argon
(7440-37-1)
UN-nummer 1006
1951
Benaming en beschrijving 3.1.2 ARGON, SAMENGEPERST
ARGON, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR
GEVI-code 20 22
Stofindeling weg en spoor GNRP GNRL
Stofindeling water GNRP GNRL

Voetnoten

verstikkend gas of gas dat geen bijkomend gevaar vertoont
sterk gekoeld, vloeibaar gemaakt gas, verstikkend
Tot vloeistof verdicht gas, niet relevant
Tot vloeistof gekoeld gas, niet relevant
Tot vloeistof verdicht gas, niet relevant
Tot vloeistof gekoeld gas, niet relevant
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten