acetyleen Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 11:17

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

acetyleen

 

Stofgegevens

CAS-nummer
74-86-2
EG-nummer
200-816-9
UN-nummers
1001
3374
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
ethyn
Synoniem
ethyn
Molecuulformule
C2-H2
SMILES
C#C
Functionele stofgroepen
Stoffenlijst rampeninterventiewaarden
Lijst ADR
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 11:17

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

Potentiële ZZS

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
acetyleen
(74-86-2)
Stofklasse voor luchtemissies
gO.2
Emissiegrenswaarde
50 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 11:17

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm acetyleen
(74-86-2)
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 1 uur
1.000 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 1 uur
(2.500) mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 1 uur
(25.000) mg/m3

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 11:17

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR
acetyleen
(74-86-2)
acetyleen
(74-86-2)
UN-nummer 1001
3374
Benaming en beschrijving 3.1.2 ACETYLEEN, OPGELOST (ETHYN, OPGELOST)
ACETYLEEN, OPLOSMIDDELVRIJ (ETHYN, OPLOSMIDDELVRIJ)
Klasse 2.2 2 2
Classificatiecode 2.2 4F
2F
Etiketten 5.2.2 2.1 2.1
Bijzondere bepalingen 3.3 392 655 662 662
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P200
P200
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP9
MP9
ADR tanks: Tankcode 4.3 PxBN(M)
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TA4 TT9 TU17
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 FL
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (B/D)
2 (D)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV9 CV10 CV36
CV9 CV10 CV36
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S2
S2 S20
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 239

Voetnoten

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
acetyleen
(74-86-2)
acetyleen
(74-86-2)
UN-nummer 1001
3374
Benaming en beschrijving 3.1.2 ACETYLEEN, OPGELOST (ETHYN, OPGELOST)
ACETYLEEN, OPLOSMIDDELVRIJ (ETHYN, OPLOSMIDDELVRIJ)
GEVI-code 239
Stofindeling weg en spoor GF3 GF3
Stofindeling water GF3 GF3

Voetnoten