hardhoutstof | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 4/16/2021 om: 7:49 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Hardhoutstof

Stofgegevens

 
Stofnaam
hardhoutstof

Let op!

Geprint op: 4/16/2021 om: 7:49 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 4/16/2021 om: 7:49 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm hardhoutstof
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur 2 mg/m3
 

Toelichtende voetnoot

10:

tijdgewogen gemiddelde

Voetnoten

1:

Definitie van hardhout volgens volgens de International Agency for Research on Cancer (IARC) van hout op basis van botanische karakteristiek: hout van bedektzadigen = hardhout

Geplaatst op B2. Lijst met wettelijke grenswaarden voor kankerverwekkende stoffen, vastgesteld volgens de risicobenadering

Als stof van hardhout wordt gemengd met ander houtstof geldt de grenswaarde voorhardhoutstof voor alle houtstof in dat mengsel.

Let op!

Geprint op: 4/16/2021 om: 7:49 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 4/16/2021 om: 7:49 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten