amidosulfuron Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 15:00

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

amidosulfuron

 

Stofgegevens

CAS-nummer
120923-37-7
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
amidosulfuron
Aquo-code
amdsfrn
SIKB-id
3164
Molecuulformule
C9-H15-N5-O7-S2
SMILES
COC1=CC(OC)=NC(N=C(O)NS(=O)(=O)N(C)S(C)(=O)=O)=N1
Functionele stofgroepen
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Gewasbeschermingsmiddelen

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 15:00

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 15:00

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm amidosulfuron
(120923-37-7)
Milieu Lucht Lucht Indicatief MTR
0,026 µg/m3
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR (opgelost)
32 µg/l
Milieu Sediment Sediment indicatief MTR

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 15:00

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid