fijn stof (pm2,5) | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 5/10/2021 om: 8:53 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Fijn Stof (Pm2,5)

Stofgegevens

 
Stofnaam
fijn stof (pm2,5)
Engelse naam
particulate matter (pm2,5)

Let op!

Geprint op: 5/10/2021 om: 8:53 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/10/2021 om: 8:53 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm fijn stof (pm2,5)
Milieu Lucht Lucht EU-streefwaarde 25 µg/m3
 

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

1:

Richtwaarde per 1 januari 2010 en grenswaarde per 1 januari 2015. Ook geldt voor PM2,5 een plandrempel die afloopt tot de waarde van 2015, Voor PM2,5 geldt per 1 januari 2015 ook een blootstellingsconcentratieverplichting van 20 µg/m3, gedefinieerd als gemiddelde blootstellingsindex. Voor de blootstellingsindex geldt een richtwaarde voor vermindering van de blootstelling van de mens die op 1 januari 2020 voor zover mogelijk moet worden bereikt. Zie voor meer details de wet milieubeheer.

Let op!

Geprint op: 5/10/2021 om: 8:53 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/10/2021 om: 8:53 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten