fijn stof (pm10) | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 19-2-2019 om: 14:52

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Fijn Stof (Pm10)

Stofgegevens

 
Stofnaam
fijn stof (pm10)
Engelse naam
particulate matter (pm10)
Synoniem
particulate matter (PM10)
Functionele stofgroep
Lijst E-PRTR

Let op!

Geprint op: 19-2-2019 om: 14:52

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Potentiële ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Potentiële ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies zijn opgenomen.
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
E-PRTR
fijn stof (pm10)
Specifieke stofnaam op EPRTR Zwevende deeltjes(PM10)
Drempelwaarde voor uitstoot in de lucht 5000 kg/jaar
Drempelwaarde voor uitstoot in water _
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

159:

zwevende deeltjes; Rapportage van totaal stof is vereist indien de drempelwaarde voor fijn stof (PM10) wordt overschreden

137:

Tenzij anders aangegeven wordt bij rapportage van een verontreinigende stof vermeld in bijlage II de totale massa van die verontreinigende stof vermeld of, als het om een groep van verontreinigende stoffen gaat, de totale massa van de groep.

93:

Een streepje (_) geeft aan dat voor betrokken parameter en milieucompartiment geen rapportagevereiste geldt

Let op!

Geprint op: 19-2-2019 om: 14:52

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm fijn stof (pm10)
Milieu Lucht Lucht EU-grenswaarde 40 µg/m3
 

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

1:

Jaargemiddelde concentratie

Voor de 24-uurgemiddelde concentratie is een waarde van 50 µg/m3 vastgesteld, waarbij geldt dat deze maximaal 35 maal per kalenderjaar mag worden overschreden.

Let op!

Geprint op: 19-2-2019 om: 14:52

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap

Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 19-2-2019 om: 14:52

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten