fijn stof (pm10) | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 5/14/2021 om: 4:29 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Fijn Stof (Pm10)

Stofgegevens

 
Stofnaam
fijn stof (pm10)
Engelse naam
particulate matter (pm10)
Synoniem
particulate matter (PM10)
Functionele stofgroep
Lijst E-PRTR

Let op!

Geprint op: 5/14/2021 om: 4:29 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Potentiële ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Potentiële ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
E-PRTR
fijn stof (pm10)
Specifieke stofnaam op EPRTR Zwevende deeltjes(PM10)
Drempelwaarde voor uitstoot in de lucht 5000 kg/jaar
Drempelwaarde voor uitstoot in water _
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

zwevende deeltjes; Rapportage van totaal stof is vereist indien de drempelwaarde voor fijn stof (PM10) wordt overschreden

2:

Tenzij anders aangegeven wordt bij rapportage van een verontreinigende stof vermeld in bijlage II de totale massa van die verontreinigende stof vermeld of, als het om een groep van verontreinigende stoffen gaat, de totale massa van de groep.

3:

Een streepje (_) geeft aan dat voor betrokken parameter en milieucompartiment geen rapportagevereiste geldt

Let op!

Geprint op: 5/14/2021 om: 4:29 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm fijn stof (pm10)
Milieu Lucht Lucht EU-grenswaarde 40 µg/m3
 

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

1:

Jaargemiddelde concentratie

Voor de 24-uurgemiddelde concentratie is een waarde van 50 µg/m3 vastgesteld, waarbij geldt dat deze maximaal 35 maal per kalenderjaar mag worden overschreden.

Let op!

Geprint op: 5/14/2021 om: 4:29 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/14/2021 om: 4:29 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten