aluminium Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 19-5-2024 om: 22:04

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

aluminium

 
Stofgegevens
Stofnaam aluminium
Engelse naam aluminium
CAS-nummer 7429-90-5
UN-nummer 1309
1309
1396
1396
EG-nummer 231-072-3
ECHA stofinformatie Substance Infocard
Aquo-code Al
SIKB-id 284
Molecuulformule Al
SMILES [Al]
Structuurformule Structuurformule wordt geladen…
Functionele stofgroep Lijst ADR
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 19-5-2024 om: 22:04

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Potentiële ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Potentiële ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
aluminium
(7429-90-5)
Stofklasse voor luchtemissies S
Emissiegrenswaarde 3 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 19-5-2024 om: 22:04

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm aluminium
(7429-90-5)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren achtergrondconcentratie (opgelost)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR
Mens Drinkwater Drinkwaterkwaliteitseis - Indicatoren - Organoleptische/esthetische prameters 200 µg/l

Toelichtende voetnoot

50:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

1:

Bij (dreigende) overschrijding van een waarde voor aluminium van 30 μg/l dient dit aan de inspecteur gemeld te worden in verband met het eventueel gebruik van het drinkwater voor nierdialyse.

Let op!

Geprint op: 19-5-2024 om: 22:04

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
aluminium
(7429-90-5)
aluminium
(7429-90-5)
aluminium
(7429-90-5)
aluminium
(7429-90-5)
UN-nummer 1309
1309
1396
1396
Benaming en beschrijving 3.1.2 ALUMINIUMPOEDER, GECOAT
ALUMINIUMPOEDER, GECOAT
ALUMINIUMPOEDER, NIET GECOAT
ALUMINIUMPOEDER, NIET GECOAT
Klasse 2.2 4.1 4.1 4.3 4.3
Classificatiecode 2.2 F3
F3
W2
W2
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
III
II
III
Etiketten 5.2.2 4.1 4.1 4.3 4.3
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 1 kg
5 kg
500 g
1 kg
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E2
E1
E2
E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P002 IBC08
P002 IBC08 LP02 R001
P410 IBC07
P410 IBC08 R001
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 B4 PP38
B3 PP11
PP40
B4
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP11
MP11
MP14
MP14
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T3
T1
T3
T1
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33 TP33 TP33 TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 SGAN
SGAV
SGAN
SGAN
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (E)
3 (E)
2 (D/E)
3 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V11
V1
V1
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Los gestort 7.3.3
VC1 VC2
AP4 AP5 VC2
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11
CV23
CV23
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 40 40 423 423

Voetnoten

Brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen, polymeriserende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
Brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen, polymeriserende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
Stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
Stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
deze zijde boven
brandbare vaste stof, of zelfontledende stof, of voor zelfverhitting vatbare stof, of polymeriserende stof
brandbare vaste stof, of zelfontledende stof, of voor zelfverhitting vatbare stof, of polymeriserende stof
vaste stof die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen, of brandbare vaste stof, die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen, of voor zelfverhitting vatbare stof, die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen.
vaste stof die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen, of brandbare vaste stof, die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen, of voor zelfverhitting vatbare stof, die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen.
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
aluminium
(7429-90-5)
aluminium
(7429-90-5)
aluminium
(7429-90-5)
aluminium
(7429-90-5)
UN-nummer 1309
1309
1396
1396
Benaming en beschrijving 3.1.2 ALUMINIUMPOEDER, GECOAT
ALUMINIUMPOEDER, GECOAT
ALUMINIUMPOEDER, NIET GECOAT
ALUMINIUMPOEDER, NIET GECOAT
GEVI-code 40 40 423 423
Stofindeling weg en spoor NR NR SFW SFW
Stofindeling water NR NR SFW SFW

Voetnoten

brandbare vaste stof, of zelfontledende stof, of voor zelfverhitting vatbare stof, of polymeriserende stof
brandbare vaste stof, of zelfontledende stof, of voor zelfverhitting vatbare stof, of polymeriserende stof
vaste stof, die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen, of brandbare vaste stof, die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen, of voor zelfverhitting vatbare vaste stof, die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen
vaste stof, die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen, of brandbare vaste stof, die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen, of voor zelfverhitting vatbare vaste stof, die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen
Niet relevant
Niet relevant
Vaste stof die met water brandbaar gas ontwikkelt
Vaste stof die met water brandbaar gas ontwikkelt
Niet relevant
Niet relevant
Vaste stof die met water brandbaar gas ontwikkelt
Vaste stof die met water brandbaar gas ontwikkelt
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten