picrinezuur | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 5/14/2021 om: 5:17 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Picrinezuur

Stofgegevens

 
Stofnaam
picrinezuur
Engelse naam
picrid acid
CAS-nummer
88-89-1
UN-nummer
0154; 3364
Aquo-code
246TNO2Fol
SIKB-id
1733
Synoniem
=E2540trinitrofenol
pikrinezuur
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 5/14/2021 om: 5:17 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/14/2021 om: 5:17 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm picrinezuur
(88-89-1)
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur 0,1 mg/m3
 

Toelichtende voetnoot

10:

tijdgewogen gemiddelde

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 5/14/2021 om: 5:17 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
picrinezuur
(88-89-1)
picrinezuur
(88-89-1)
UN-nummer 3364
0154
Benaming en beschrijving 3.1.2 TRINITROFENOL (PIKRINEZUUR), BEVOCHTIGD met ten minste 10 massa- procent water
TRINITROFENOL (PIKRINEZUUR), droog of bevochtigd met minder dan 30 massa- procent water
Klasse 2.2 4.1 1
Classificatiecode 2.2 D
1.1D
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 I
Etiketten 5.2.2 4.1 1
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P406
P112a P112b P112c
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 PP24
PP26
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP2
MP20
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (B)
1 (B1000C)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4
V2 V3
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11
CV1 CV2 CV3
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S14
S1

Voetnoten

Brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen, polymeriserende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen

Let op!

Geprint op: 5/14/2021 om: 5:17 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten