calciumdihydroxide | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/1/2020 om: 10:37 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Calciumdihydroxide

Stofgegevens

 
Stofnaam
calciumdihydroxide
Engelse naam
calcium hydroxide
CAS-nummer
1305-62-0
EG-nummer
215-137-3
Synoniem
calciumhydroxide
calcium-dihydroxide
Molecuulformule
Ca-H2-O2
SMILES
[Ca](O)O

Let op!

Geprint op: 10/1/2020 om: 10:37 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/1/2020 om: 10:37 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm calciumdihydroxide
(1305-62-0)
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur 1 mg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 15 min 4 mg/m3
 

Toelichtende voetnoot

10:

tijdgewogen gemiddelde

11:

tijdgewogen gemiddelde

Voetnoten

1:

respirabel

2:

respirabel

Let op!

Geprint op: 10/1/2020 om: 10:37 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 10/1/2020 om: 10:37 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten