azijnzuur Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 15:29

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

azijnzuur

 

Stofgegevens

CAS-nummer
64-19-7
EG-nummer
200-580-7
UN-nummers
2789
2790
2790
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
acetic acid
Synoniemen
ijsazijn
ethaanzuur
Aquo-code
HAc
SIKB-id
326
Molecuulformule
C2-H4-O2
SMILES
CC(O)=O
Functionele stofgroepen
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Stoffenlijst rampeninterventiewaarden
Gewasbeschermingsmiddelen
Lijst ADR
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst RIVM stofadviezen
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 15:29

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

Potentiële ZZS

RIVM stofadviezen

RIVM stofadviezen
azijnzuur
(64-19-7)
Stofadvies
beschikbaar

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
azijnzuur
(64-19-7)
Stofklasse voor luchtemissies
gO.2
Emissiegrenswaarde
50 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 15:29

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm azijnzuur
(64-19-7)
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur
25 mg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur, ppm
10 ppm
Mens Grenswaarde werknemer TGG 15 min
50 mg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 15 min, ppm
20 ppm
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 10 min
25 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 10 min
410 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 10 min
2500 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 30 min
25 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 30 min
290 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 30 min
1700 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 1 uur
25 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 1 uur
230 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 1 uur
1400 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Level of distinct odour awareness (LOA)
2,0 mg/m3

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 15:29

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR
azijnzuur
(64-19-7)
azijnzuur
(64-19-7)
azijnzuur
(64-19-7)
UN-nummer 2790
2790
2789
Benaming en beschrijving 3.1.2 AZIJNZUUR, OPLOSSING met ten minste 50 massa-% en ten hoogste 80 massa-% zuur
AZIJNZUUR, OPLOSSING, met meer dan 10 massa-%, maar minder dan 50 massa-% zuur
IJSAZIJN of AZIJNZUUR, OPLOSSING met meer dan 80 massa-% zuur
Klasse 2.2 8 8 8
Classificatiecode 2.2 C3
C3
CF1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
III
II
Etiketten 5.2.2 8 8 3+8
Bijzondere bepalingen 3.3
597 647
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 1 L
5 L
1 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E2
E1
E2
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001 IBC02
P001 IBC03 LP01 R001
P001 IBC02
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP15
MP19
MP15
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T7
T4
T7
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP2 TP1 TP2
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BN
L4BN
L4BN
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
FL
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (E)
3 (E)
2 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4
V12
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5
S2
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 80 80 83

Voetnoten

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
azijnzuur
(64-19-7)
azijnzuur
(64-19-7)
azijnzuur
(64-19-7)
UN-nummer 2790
2790
2789
Benaming en beschrijving 3.1.2 AZIJNZUUR, OPLOSSING met ten minste 50 massa-% en ten hoogste 80 massa-% zuur
AZIJNZUUR, OPLOSSING, met meer dan 10 massa-%, maar minder dan 50 massa-% zuur
IJSAZIJN of AZIJNZUUR, OPLOSSING met meer dan 80 massa-% zuur
GEVI-code 80 80 83
Stofindeling weg en spoor LNR LNR LF1
Stofindeling water LNR LNR NR

Voetnoten