andere vluchtige organische stoffen dan methaan Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 10:42

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

andere vluchtige organische stoffen dan methaan

 

Stofgegevens

Stofafkorting
NMVOS
Engelse naam
not methane volatile organic compounds
Functionele stofgroep
Lijst E-PRTR

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 10:42

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

Potentiële ZZS

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

E-PRTR
andere vluchtige organische stoffen dan methaan (NMVOS)
Specifieke stofnaam op EPRTR
Andere vluchtige organische stoffen dan methaan (NMVOS)
Drempelwaarde voor uitstoot in de lucht
Drempelwaarde voor uitstoot in water

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 10:42

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 10:42

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid