alfa-cypermethrin Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 15:17

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

alfa-cypermethrin

 

Stofgegevens

CAS-nummer
67375-30-8
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
alpha-cypermethrin
Synoniem
Een racemaat bestaande uit (R)-α-cyaan-3-fenoxybenzyl-(1S,3S)-3-(2,2-dichloorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropaancarboxylaat en (S)-α-cyaan-3-fenoxybenzyl-(1R,3R)-3-(2,2-dichloorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropaancarboxylaat
Aquo-code
acpmtn
SIKB-id
3129
Molecuulformule
C22-H19-Cl2-N-O3
SMILES
CC1(C)[C@H](C=C(Cl)Cl)[C@@H]1C(=O)O[C@@H](C#N)C1=CC=CC(OC2=CC=CC=C2)=C1
Functionele stofgroepen
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Gewasbeschermingsmiddelen
Biociden
Lijst KRW prioritaire stoffen

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 15:17

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

Potentiële ZZS

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

KRW prioritaire stoffen

KRW prioritaire stoffen
alfa-cypermethrin
(67375-30-8)
Specifieke naam op KRW
alfa-cypermethrin
Geplaatst als

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 15:17

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm alfa-cypermethrin
(67375-30-8)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren JG-MKN (opgelost)
9E-05 µg/l

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 15:17

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid