aldicarb-sulfoxide Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 15:21

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

aldicarb-sulfoxide

 

Stofgegevens

CAS-nummer
1646-87-3
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
aldicarb sulfoxide
Synoniem
aldicarbsulfoxide
Aquo-code
alDcSO
SIKB-id
267
Molecuulformule
C7-H14-N2-O3-S
SMILES
CNC(=O)O\N=C\C(C)(C)S(C)=O
Functionele stofgroepen
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Gewasbeschermingsmiddelen

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 15:21

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 15:21

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm aldicarb-sulfoxide
(1646-87-3)
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof)
0,46
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren JG-MKN (totaal)
0,69 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MAC-MKN (totaal)
6,9 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren JG-MKN (totaal)
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren MAC-MKN (totaal)
Milieu Sediment Sediment MTR (standaard Sediment met 10% organisch materiaal)

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 15:21

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid